BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft in samenwerking met de BIK en de Rabobank de Green Deal in het leven geroepen: een samenwerking tussen bedrijven op Harselaar die extra ambitieus zijn als het om duurzaam ondernemen gaat.

“Harselaar heeft bijzondere ondernemerskracht”, aldus wethouder Wim Oosterwijk. “Dus kunnen we ook op het gebied van duurzaamheid bijzondere dingen doen. Er lopen al verschillende initiatieven zoals bijvoorbeeld de Smart Energy Hub, maar door deze initiatieven samen te brengen in één platform denk ik dat we echte vooruitgang kunnen boeken.”

Energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en de circulaire economie zijn de vier onderwerpen die binnen deze Green Deal vallen. “Barneveld heeft tal van prachtige bedrijven die zich heel nadrukkelijk met deze onderwerpen bezighouden en daarmee zelfs voorop lopen. Deze bedrijven willen we graag op vrijwillige basis samenbrengen om zo alle kennis optimaal te bundelen.”

Energietransitie (de overstap van fossiele brandstoffen naar nieuwe energiebgronnen) is met de Smart Energy Hub al een onderwerp waar we in Barneveld volop mee bezig zijn. Een ander onderwerp is ‘Duurzame mobiliteit’. Hoe zorgen we ervoor dat mensen op een zo duurzaam mogelijke manier van en naar hun werk gaan, ook op Harselaar. Veel mensen komen op de fiets, maar daar zijn nog wel stappen in te maken met bijvoorbeeld een fietsplan. We zien bedrijven die bezig zijn met een waterstoftruck, electrificering van vrachtvervoer hoort er ook bij.

Het derde onderwerp is klimaatadaptatie, oftewel de klimaatbestendigheid van het bedrijventerrein. Dan hebben we het over biodiversiteit, hittestress, wateroverlast en watergebruik. We zien dat onze bedrijventerreinen op zijn tijd moeite hebben om met de gevolgen van klimaatverandering te dealen. Het vierde onderwerp binnen de Green Deal is de ‘circulare economie’ en dus het hergebruik van grondstoffen en materialen. Oosterwijk: “Ook op dit gebied zijn er al mooie initiatieven. De noodzaak om circulair bezig te zijn ontstaat vanzelf. Vanwege een gebrek aan grondstoffen, maar ook vanwege de vraag. Grotere bedrijven stellen aan hun leveranciers de voorwaarde dat ze voor een bepaald percentage circulair hebben geproduceerd en dat zal alleen maar meer worden.”

Voor alle onderwerpen geldt dat het onderwerpen zijn die nog niet verplicht zijn, maar waarvan het wel heel verstandig is om je er als ondernemer op voor te bereiden. “Dat willen we faciliteren in deze Green Deal. Op termijn zullen alle vier de onderwerpen dusdanig belangrijk worden dat ze door rijk en provincie verplicht worden gesteld en het wet- en regelgeving wordt. Dat zou ook het moment zijn om sommige topics over te hevelen naar het Ondernemersfonds dat wél een verplicht karakter heeft.”

www.ondernemersloketbarneveld.nl