Het wetsvoorstel dat excessief lenen bij de eigen vennootschap terugdringt staat al even in de ijskast. Het wordt echter genoemd in het regeerakkoord van Rutte IV en dus lijkt het er nu toch echt van te komen. Ingangsdatum? Waarschijnlijk in 2023.

In de ogen van de wetgever is een lening excessief wanneer u – eventueel samen met uw partner – meer dan € 700.000 bij de eigen vennootschap leent.  Het meerdere ziet de fiscus straks als inkomen in box 2. Daar bent u vervolgens 26,9% inkomstenbelasting over verschuldigd. Het maakt daarbij niet uit of de lening bij de eigen vennootschap volledig zakelijk is. 

Ervan uitgaande dat het wetsvoorstel ingaat in 2023, zal 31 december 2023 het eerste moment zijn waarop zal worden getoetst of meer dan € 700.000 is geleend van de eigen vennootschap. Ook een lening van de eigen vennootschap aan een derde waarbij die derde vervolgens (door)leent aan de dga valt onder deze regeling.

Uitzondering voor hypotheken
De regeling geldt niet voor schulden die zijn aangegaan voor de eigen woning. Voorwaarde is wel dat bij nieuwe leningen voor de eigen woning hypothecaire zekerheid wordt verstrekt aan de eigen vennootschap. Daarvoor zult u dus naar de notaris moeten, omdat een hypotheekrecht alleen via een notariële akte kan worden gevestigd. Dit hoeft overigens geen eerste hypotheekrecht te zijn. 

De verplichting van de hypothecaire zekerheid geldt niet voor leningen voor de eigen woning die op 31 december 2022 reeds bestaan. U kunt dus nog tot 31 december 2022 een lening voor de eigen woning bij de eigen vennootschap aangaan zonder dat een notariële akte nodig is. Vanaf 1 januari 2023 zal een lening voor de eigen woning zonder hypothecaire zekerheid meetellen om te bepalen of u excessief heeft geleend van uw eigen vennootschap. 

Als u grote bedragen heeft geleend van uw vennootschap en hiermee bijvoorbeeld in  privé heeft belegd, dan kunt u niet wachten tot 31 december 2023. Het is dus verstandig om samen met uw fiscale adviseur vast na te denken hoe u het beste op dit wetsvoorstel kunt anticiperen. Gedacht kan worden aan aflossen, overdracht bezittingen aan uw vennootschap, herfinancieren of het uitkeren van dividend. Meer weten? Visser & Visser denkt graag met u mee.

 Wim de Vries is manager Belastingadviseur bij Visser & Visser. Hij is bereikbaar via 06 - 16 50 47 00 en wdevries@visser-visser.nl.

www.visser-visser.nl