BARNEVELD – Nog dit jaar moet er een plan van aanpak liggen om Harselaar-Oost op te knappen. Dat is nodig om verloedering, verkeersproblemen en leegstand op het bedrijventerrein tegen te gaan. 

De gemeente Barneveld gaat onder meer samen met ondernemers kijken of de wegenstructuur aangepast kan worden en of er extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Om wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan krijgt het rioleringsplan een upgrade. Verder komt er een jaarlijkse agenda voor het beheer van de openbare ruimte. Ook van ondernemers op Harselaar-Oost wordt verwacht dat ze meewerken aan de uitstraling van het bedrijventerrein. Wie zijn perceel of pand laat verrommelen, kan een gesprek verwachten. Verder gaat de gemeente strenger optreden tegen parkerende vrachtwagens en buitenopslag.

Van motor tot lelijk eendje
Op Harselaar-Oost zijn veel grote industriële bedrijven, handelsondernemingen en transporteurs gevestigd. Het 32 hectare tellende bedrijventerrein, dat ruwweg ligt tussen de Baron van Nagellstraat, de snelweg A1 en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, was jarenlang het economische paradepaardje van Barneveld, maar dreigt nu af te glijden.

Dat komt onder meer doordat bedrijven er wegtrekken om zich te vestigen op modernere delen van Harselaar, zoals het nieuwe Harselaar-Zuid. Inmiddels staat er zo’n 10.000 m2 aan bedrijfsruimte leeg op het terrein. Ook de bereikbaarheid – vanouds juist een sterk punt van Harselaar-Oost – staat onder druk. Ondernemers klagen onder meer over gevaarlijke verkeerssituaties, onoverzichtelijke kruisingen en een gebrek aan parkeerplekken. Ook de vele infrawerkzaamheden in de afgelopen jaren deden een duit in het zakje.

Geen parkuitstraling
De bedoeling is dat de gemeente en de gevestigde ondernemers samen gaan investeren in een upgrade van het terrein. In het najaar van 2019 moet duidelijk zijn welk prijskaartje daaraan komt te hangen. In een eerder onderzoek werden al wel de verwachtingen getemperd. Harselaar-Oost hoeft geen visitekaartje met hoogwaardig openbaar groen te worden. Wel een functioneel, schoon en veilig bedrijventerrein.