Volgens economisch onderzoek van de provincie Gelderland zijn bedrijven op Harselaar samen goed voor een 4.740 banen. Daarmee hoeft het Barneveldse bedrijventerrein maar elf locaties in de provincie voor te laten gaan. Qua oppervlakte (112 hectare uitgegeven terrein) zijn er slechts vijf van de belangrijkste bedrijventerreinen in Gelderland groter.

Ook in eerdere economische onderzoeken scoort Harselaar goed. In een onderzoek naar toekomstbestendige bedrijventerreinen uit 2019, scoort Harselaar bijvoorbeeld hoog vanwege de relatief hoge arbeidsproductiviteit.

Jarenlange groeier
Het begin van al die bedrijvigheid? Daarvoor moeten we terug naar de tweede helft van de vorige eeuw. In die periode vestigden de eerste industriële bedrijven zich op Harselaar, aanvankelijk aan de west-kant. Later kwam daar het oostelijk deel van het bedrijventerrein bij en in de afgelopen tien jaar volgende langgewenste uitbreidingen in de Driehoek en Zuid.

Het groeitempo is er echter voorlopig uit. Fase 1b van Harselaar-Zuid (ruim 37 hectare) staat hoog op het wensenlijstje van Barneveldse ondernemers en de gemeente, maar liep meerdere keren vertraging op. Stikstof was daarbij één van de belangrijkste boosdoeners. Inmiddels is het 2024 en ligt het bestemmingsplan nog altijd niet ter inzage. Ondertussen is wél de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. De grote vraag is wat die nieuwe regels voor de ruimtelijke ordening gaan doen met het ontwikkeltempo van de gekoesterde uitbreiding.

Speuren naar kansen
En dus moeten ondernemers met groeiplannen speuren naar vertrekkers. Ook zijn er volgens de meest recente vastgoedmonitor van Regio FoodValley nog uitgeefbare kavels in handen van particulieren op Harselaar-Zuid (2,6 hectare) en de Driehoek (6,3 hectare). Wie ambities heeft op Harselaar, moet sowieso rekening houden met netcongestie. Capaciteit op het energienet is inmiddels het nieuwe goud.

Tot er meer ruimte beschikbaar is, moeten ondernemers het hebben van creatieve oplossingen, zoals het met elkaar afstemmen van energiegebruik of het delen van stroom en netwerkcapaciteit via een Smart Energy Hub. Maar als er één ding is wat in de afgelopen jaren gebleken is op Barnevelds grootste bedrijventerrein? Dan is het dat de ondernemers er niet voor één gat te vangen zijn.