Veel mensen herkennen een beroerte niet, waardoor vaak pas (te) laat hulp geboden kan worden als iemand een beroerte krijgt. Om direct te kunnen alarmeren en de juiste hulp te kunnen bieden is het belangrijk dat iedereen de belangrijkste signalen van een beroerte kent.

Wat is een beroerte?
Beroerte is een verzamelnaam voor verschillende problemen met de bloedvoorziening van de hersenen. Dit zijn de TIA, het herseninfarct en de hersenbloeding.

Een TIA is een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen met tijdelijke uitvalsverschijnselen. Deze afsluiting wordt veroorzaakt door een bloedprop, die vanzelf weer oplost. Daarom duren de klachten bij een TIA vaak maar een paar minuten.

Bij een herseninfarct is er sprake van een stolsel in een bloedvat in de hersenen. Dit stolsel sluit het bloedvat af, waardoor een deel van de hersenen geen zuurstof meer krijgt. Hierdoor ontstaan uitvalsverschijnselen.

Bij een hersenbloeding ontstaat plotseling een scheurtje in een bloedvat in de hersenen. Er stroomt dan bloed in of rond de hersenen. Dit bloed duwt het hersenweefsel weg, waardoor dit weefsel beschadigt.

Symptomen van een beroerte
De symptomen zijn bij iedere soort beroerte hetzelfde. Alleen in het ziekenhuis kan door onderzoek geconstateerd worden of het om een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding gaat.

Bij een beroerte krijg je uitvalsverschijnselen. Bij een TIA zijn deze verschijnselen tijdelijk.
Er zijn drie signalen die het meest voorkomen bij een beroerte. Hier is ook de mond-spraak-arm-test van afgeleid.
Deze signalen zijn:
- Een scheve mond
- Verwarde spraak
- Een lamme arm

Deze drie signalen kunnen alleen voorkomen, maar komen vaak in combinatie voor.

Andere mogelijke signalen van een beroerte zijn:
- Dubbel zien, wazig zien of blindheid aan één oog
- Duizeligheid of moeite met coördinatie en evenwicht
- Een verlamd been of krachtsverlies van een been
- Bij een hersenbloeding kan ook zeer ernstige hoofdpijn ervaren worden

Wat moet je doen?
Om na te gaan of iemand een beroerte heeft gehad, moet je de mond-spraak-arm-test doen.
Vraag het slachtoffer om zijn tanden te laten zien om te achterhalen of hij een scheve mond heeft. Laat daarnaast de persoon een zin uitspreken om na te gaan of hij verward spreekt. Laat de persoon ook beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien om te kijken of een arm wegzakt. Dat wijst namelijk op een lamme arm.

Elke minuut dat de hersenen geen zuurstof krijgen, sterven er cellen. Het is dus belangrijk dat de patiënt zo snel mogelijk behandeld wordt. Als er geen actie ondernomen wordt, kan de patiënt sterven of ernstig invalide worden. Bel daarom direct 112 als je vermoedt dat iemand een beroerte heeft. Geef de persoon geen eten of drinken. De verlamming kan dan namelijk voor verslikking zorgen.

www.bhv-vca-ehbo.nl