Het zijn grillige economische tijden. Veel bedrijven presteren óf veel beter óf juist veel slechter dan vorig jaar. Bij anderen gaat het nog goed, maar is de vraag hoe lang dat zo blijft.

In alle gevallen is het belangrijk om mee te kunnen bewegen, zodat je geld verdient waarmee je kunt blijven investeren en innoveren. Ondernemingen moeten daarom schaalbaar zijn. Denk aan een schaalbare productie, schaalbare verkoopkanalen, schaalbare huisvesting en een schaalbaar personeelsbestand. Alleen al het stellen van schaalbaarheidsvragen is in veel organisaties waardevol. Stel bij ieder strategisch besluit de vraag: is deze keuze of oplossing schaalbaar? Met andere woorden: ben je voorbereid op groei(stuipen) of tegenvallende resultaten?  

Schaalbaarheid in de financiele functie
Met de huidige stand van de techniek is de financiële functie bij uitstek een onderdeel van je onderneming waar schaalbaarheid met moderne oplossingen zeer goed toe te passen is. Voor de hand liggende voorbeelden zijn de verwerking van inkoopfacturen, bankmutaties en verkoopfacturen. Als het aantal facturen of bankmutaties verdubbeld, dan wil je het aantal FTE op de financiële administratie niet mee laten groeien. Denk ook eens aan meer tactische onderwerpen als de (financiële) software-applicaties. Zijn deze op zichzelf schaalbaar in functionaliteit en gelijktijdig te gebruiken op diverse locaties?

Schaalbaarheid in je businessmodel
Ook op strategisch vlak is het goed om periodiek na te denken over de schaalbaarheid van je complete businessmodel. Hoe verhouden de opbrengsten en kosten zich met elkaar in termen van variabel en vast? Als mijn omzet(kansen) meer dan verwacht toenemen, kan ik die dan ook verzilveren? Kan ik blijven leveren? Zijn mijn leveranciers of belangrijke interne omzetpijlers snel op te schalen? Ga ik de groei realiseren met eigen personeel of een flexibele schil? En als een deel van de omzet weg valt; hoe snel kan ik de kosten naar beneden bijstellen?

Snel schakelen op een authentieke manier
Met een dergelijke manier van benaderen van je verdienmodel, ben je voorbereid op de volgende fase van je onderneming. Of kun je snel schakelen bij onvoorziene omstandigheden met een grote impact. Welke strategische en professionele schaalbaarheidsstappen kun jij zetten, terwijl je ondertussen dicht bij de cultuur van je bedrijf blijft?

Arjan Heijns is Senior Consultant bij Visser&Visser. Je kunt hem bereiken via jdheijns@visser-visser.nl of 06-45536724.

www.visser-visser.nl