BARNEVELD - Internet over de glasvezelkabel is voor veel bedrijven steeds noodzakelijker, maar tegelijkertijd ook een hoge kostenpost. Om daar wat aan te doen is Hype Automatisering in Barneveld een glasvezelproject gestart met veel lagere kosten dan ondernemers gewend zijn van zakelijk glasvezel.

Een snelle internetverbinding was vroeger misschien luxe, maar tegenwoordig is het voor veel bedrijven noodzakelijk geworden, vertelt Etiën van de Beek, directeur van de Barneveldse automatiseerder die op De Briellaerd gevestigd is. “Bedrijven worden steeds afhankelijker van internet en met name van een snel internet. Als je van VOIP (telefoneren over internet) gebruik wilt maken heb je het nodig, maar dat is helemaal het geval als we het over videobellen hebben. Daarnaast zien we dat steeds meer diensten internet-afhankelijk zijn’’, aldus Van de Beek.

Werken in de cloud
“Zo hebben we bijvoorbeeld het werken in de cloud, waarbij bestanden op dataservers buiten het bedrijf staan. Dat werkt geweldig, maar je hebt er wel een goede verbinding voor nodig. Die verbinding is lang niet overal beschikbaar. Er zijn op De Briellaerd, De Valk en Harselaar wel een aantal locaties waar glasvezel ligt. Grote bedrijven hebben dat aan laten leggen en nemen voor lief dat ze hier torenhoge maandelijkse lasten van hebben. Dat is ook de reden dat veel kleinere bedrijven nooit op glasvezel zijn overgestapt.’’

Hype heeft de oplossing gevonden in een samenwerking met diverse partijen die wél tegen een laag tarief kunnen aanbieden. “En dan heb ik het niet over consumentenaansluitingen, maar ook over zakelijk internet. Dat betekent dat er ook zakelijke garanties worden gegeven over de responsetijd van providers, mocht er een verbinding uitvallen. Als je zakelijke internet uitvalt is het van groot belang dat er snel geschakeld wordt. Daarnaast biedt zakelijk internet ook de mogelijkheid om snel op verbinding B over te gaan mocht A niet meer werken.”

Vraagbundeling
Om het project van de grond te krijgen is Hype gestart met een vraagbundelings-project. Van de Beek: “We hebben veertig intentieverklaringen nodig van bedrijven die met dit project in zee willen. Die ondernemers mogen verspreid over de drie Barneveldse bedrijventerreinen gevestigd zijn, dat maakt niet uit. Zodra die veertig aangegeven hebben dat ze mee willen in het project, kan de schop in de grond en zullen we van start gaan met de aanleg.’’

Positief
De eerste bedrijven hebben al positief gereageerd op dit initiatief. “We hebben er alle vertrouwen in dat dit project slaagt. Ook daarna kunnen bedrijven nog aanhaken, maar om het project van de grond te krijgen hebben we voor 1 maart 2018 die 40 getekende opdrachten nodig en het liefst meer natuurlijk.”

Vanuit die visie is Hype nu een vraagbundelingsactie gestart om op de bedrijventerreinen De Valk, Harselaar en De Briellaerd hoogwaardig zakelijk glas te introduceren tegen een scherpe prijs, zodat elke organisatie hiervan gebruik kan gaan maken. “Wat dat betreft is het ook belangrijk voor Barneveld dat dit project slaagt’’, aldus Van de Beek. “Bedrijven die zich ergens willen vestigen kijken immers ook naar de beschikbare internetfaciliteiten. Is er geen glasvezelinternet beschikbaar, zijn de kosten te hoog of is de bandbreedte te laag, dan laten bedrijven een bedrijventerrein al snel links liggen. In dat opzicht is het voor Barneveld als vestigingsplaats dus belangrijk dat dit project slaagt, en daar gaan we ons de komende tijd voor inzetten”, aldus Van de Beek.

Aanmelden voor het project kan via www.hype.nl/glasvezel