BARNEVELD - Toen hij eind vorige maand zijn nieuwe kamer op het gemeentehuis binnenstapte, was het eerste dat hij deed een schilderij ophangen van de Rotterdamse haven. Dat Barneveld er een burgemeester heeft gekregen met een bedrijvige inborst, mag duidelijk zijn. Maar, zo vindt hij, ondernemen en groeien kan nooit op zichzelf staan.

Tekst: Hiemstra Media
Fotografie: Pauw Media

Jacco van der Tak weet de koffieautomaat op het gemeentehuis nog maar amper te vinden als Business in Barneveld hem spreekt voor een interview. De eerste dagen als nieuwbakken burgemeester staan vooral in het teken van handen schudden en kennismaken. Maar uit alles blijkt dat Van der Tak niet kan wachten tot hij echt aan de slag kan gaan in zijn nieuwe rol. Dus kom maar op met die vragen.

U was jaren werkzaam in de Rotterdamse haven. Dat komt voor veel ondernemers als geroepen, want ze staan te popelen om een railterminal te realiseren op bedrijventerrein Harselaar. Zodat goederen niet langer over de veel te drukke weg hoeven, maar rechtstreeks op het spoor naar onder meer de haven.
Oh joh. Haha. Ik wist niet dat we meteen de diepte in zouden gaan. Het is natuurlijk lastig om daar op dag twee al iets van te vinden, maar dat is een interessant thema waar ik me graag over laat informeren. Vanuit de haven geredeneerd zou je kunnen zeggen: een haven is niks zonder achterland. Dus hoe je dat vervoer regelt; per binnenvaart, per pijpleiding, met de vrachtwagen of over het spoor, is een belangrijk thema. Vanuit het perspectief van de gemeente is infrastructuur en mobiliteit ook een in het oog springend onderwerp. Zeker in een groeigemeente als Barneveld. Daarbij gaat het overigens niet alleen om bereikbaarheid, maar ook om de kwaliteit van de leefomgeving.

Dat Barneveld een groeigemeente is, is een belangrijke reden waarom u deze baan ambieerde?
Zeker. Vorig jaar heb ik met mijn echtgenote en vier dochters al een ‘rondje Barneveld’ gedaan. We zijn onder meer met z’n zessen in de Escaperoom geweest op De Briellaerd, maar we hebben ook door de negen kernen en over Harselaar gereden. We werden verrast door hoe veelzijdig deze gemeente is. Veel innovatief mkb-ondernemerschap, een actieve middenstand, een mooie agrarische sector met daarnaast prachtige grootschalige bedrijvigheid. Echt bijzonder. Dat ondernemende, maar tegelijk ook de ambitie als groeigemeente, is een stevige uitdaging. De samenhang bewaken tussen alle ambities is daarbij van belang. 

U noemt de uitbreiding van de Maasvlakte II (de grootste uitbreiding van de haven in Rotterdam) als een ontwikkeling die u van dichtbij heeft meegemaakt en ook een ervaring waaruit u lessen heeft getrokken die u meeneemt op deze nieuwe plek in Barneveld.
Absoluut. In een haven draait van nature alles om economische groei. Wat ik daar geleerd heb, is dat je heel breed naar groei moet kijken wil je iets gedaan krijgen. Het gaat uiteindelijk over het gemeenschappelijke welzijn. We hebben Nederland daar uitgebreid met zo’n 2.000 hectare. Je moet er eens heengaan om een beeld te krijgen van hoe groot dat is. Toen we aan de slag gingen, hebben we steeds gezegd: dit project moeten we realiseren vanuit een ‘dubbel doelstelling’. Het gaat over investeren in én economie én in leefbaarheid en leefomgeving. In dat laatste moet je dus op een gelijkwaardige manier investeren. Ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. Op allerlei plekken rondom de haven zijn investeringen gedaan om de leefomgeving te verbeteren. Van omliggende gemeentes en omwonenden tot aan natuur- en milieuorganisaties en overheden toe, kregen we daardoor steun voor dit project. Als ik daar iets geleerd heb, is dat groeien zoveel meer is dan het bouwen van wegen en huizen.

Het zit in de aard van het beestje om perspectieven bij elkaar te brengen, geeft u aan. Heeft dat er altijd al in gezeten?
Dat denk ik wel ja. Ik ben opgegroeid met het motto: je leeft niet alleen voor jezelf. Dat heb ik van jongs af aan meegekregen. Als het jezelf goed gaat, draag je een ‘dubbele verantwoordelijkheid’ en kan je bijdragen aan de samenleving. Daarnaast ben ik iemand die altijd aan het organiseren is geweest, van jeugdwerk in de kerk en de voetbalclub tot goede doelen. Dat zijn dingen die mij geen tijd en energie kosten, maar juist veel hebben gegeven aan verrijking en nieuwe inzichten.

En bij de NS, heeft u daar nog iets opgestoken waar we in Barneveld profijt van gaan hebben?
Ook bij de NS heb ik steeds geprobeerd om perspectieven samen te brengen. We werkten altijd met dienstregelingen die jaren vooruit gepland waren. Waar ga je bijvoorbeeld wel stoppen met een Intercity en waar niet, zeg maar. In de afgelopen jaren zijn we er steeds beter in geworden om dat transparant en ruim van tevoren te bespreken met betrokken partijen. En ook al is er altijd wel één gesprekspartner die zich tekort gedaan voelt, het in dialoog expliciet delen van je overwegingen en de keuzes die je maakt, dragen wél bij aan vertrouwen. Dat is een aandachtspunt, als je kijkt naar overheden vandaag de dag.

Die ervaring gaat u toepassen om het tanende vertrouwen van een grote groep burgers in de overheid terug te winnen?
Die ervaring neem ik mee ja. De dialoog is ontzettend belangrijk. Daar hoort bij dat je het principe van ANNA toepast. Ken je dat? Altijd Nagaan Nooit Aannemen. Heel veel zaken lopen stuk omdat men op basis van beelden en veronderstellingen óver elkaar praat, in plaats van met elkaar. En als je wel echt met elkaar praat en oprecht interesse in de ander hebt, zie je dat dat tot begrip leidt. Dan zal de ondernemer bijvoorbeeld nog steeds zeggen dat alles sneller en beter moet, maar zal er meer begrip zijn dat de overheid zorgvuldig te werk moet gaan, met een gelijkwaardige behandeling voor iedereen. Ik gun iedereen die samenwerkt dat niet te doen vanuit veronderstellingen, maar vanuit oprechte interesse.

Wat hoopt u te kunnen bereiken in Barneveld?
Wat me persoonlijk aanspreekt in deze functie is de veelzijdigheid. Ik krijg met zoveel thema’s te maken die mensen raken. Net als bij de NS. Of een trein wel of niet rijdt is bepalend voor hoe iemands dag verloopt. Je raakt met je werk het leven van mensen. Van betekenis zijn voor mensen en de veelzijdigheid aan onderwerpen is wat mij motiveert om burgemeester te zijn. In die veelzijdigheid wil ik graag iemand zijn die perspectieven met elkaar verbindt. Als burgemeester ben je beslisser, boegbeeld en burgervader. In die rollen wil ik graag groeien.

U komt uit het dynamische bedrijfsleven. Bent u niet bang dat het vooral een ceremoniële rol wordt?
Goede vraag. Ik moet het gaan ontdekken. Ik heb wel het idee dat men in Barneveld gezocht heeft naar iemand met lef. Ik heb daaruit opgemaakt dat het helemaal niet erg wordt gevonden als de burgemeester af en toe ook eens zijn mening geeft. Of helpt om samen knopen door te hakken.

Is er nog iets dat u Barneveldse ondernemers op het hart wilt drukken?
Wat ik hoop is dat ondernemers mij uitnodigen. Ik heb via allerlei kanalen al verzoeken gekregen. Ik ben heel benieuwd om meer van hen te horen. Waar ze tegenaan lopen. Wat hun hoop is voor de toekomst. En wat ze met hun ondernemende blik en visie de gemeente Barneveld zouden gunnen, ook vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik ga graag het gesprek aan.

ondernemersloketbarneveld.nl