De economie groeit en bloeit. Een goed moment om je bedrijf te verkopen?! Of misschien staat er straks onverwacht een koper op de stoep. Alle reden om je bedrijf permanent verkoopklaar te hebben. Zo pak je dat aan. 

Stap 1: Het businessplan
Waarom zou een ander geïnteresseerd zijn in jouw bedrijf? Die vraag moet je kunnen beantwoorden. Analyseer daarom je markt, je doelgroep en de levenscyclus van je producten of diensten. Waar zit de potentie? Welke omzetten kan een koper in de toekomst met welke klanten realiseren? En heb je een financieel meerjarenperspectief? Als je businessplan up-to-date is, kan je beter inzicht verschaffen en sta je wellicht sterker in de onderhandelingen.

Stap 2: Organisatie op orde
Zorg dat je strategie en ondernemingsdoelstellingen actueel en duidelijk zijn. Kijk ook kritisch naar je eigen organisatie. Als je bedrijf nog sterk afhankelijk is van jou, kan dat kopers afschrikken. Maak jezelf dus overbodig en zorg voor vervanging en versterking van het management. Zorg ook voor organisatie- en procesbeschrijvingen en maandelijkse stuurinformatie en andere managementinfo. Zo heb je problemen snel in beeld en kun je die ook aanpakken. Besef: elk probleem dat een koper zelf moet oplossen, drukt de verkoopwaarde. 

Stap 3: Juridisch herstructureren
Verkopen wordt vaak makkelijker als je het vastgoed loskoppelt van de operaties. Zeker grote overnamekandidaten willen meer rendement op vermogen dan vastgoed oplevert. Daarom kan het verstandig zijn om je panden in een aparte bv onder te brengen. Bovendien levert dat ook toekomstig huurrendement op. Heb je een maakbedrijf? Dan kan het ook slim zijn om intellectuele eigendommen af te splitsen van de exploitatie.

Stap 4: Cultuur in beeld
Nu nog een koper en dan het liefst één die bij jouw bedrijf past. Daarvoor is het belangrijk om je bedrijfscultuur en leiderschapsmodel in kaart te brengen. Hoe beter de fit tussen jouw bedrijf en de kopende partij, hoe makkelijker je bedrijf verkoopbaar is. Dat komt mogelijk ook de waarde van jouw bedrijf ten goede. Verkoopplannen of benieuwd in hoeverre jouw bedrijf verkoopklaar is? Maak een afspraak!

Ad Jonker is gespecialiseerd in fusies en overnames. Met zijn mensenkennis en zakelijk inzicht kan hij je optimaal begeleiden bij het verkoopklaar maken en verkopen van je bedrijf.

www.fuziesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl