Netwerken, kennismaken, inspireren... JOS Barneveld heeft een dynamisch seizoen achter de rug met verrassende activiteiten en volop inspiratie voor de leden. Voorzitter Jeroen Woudenberg blikt terug én richt zijn blik alvast op de tijd die volgt ná de zomermaanden. “Gezelligheid combineren met inspireren. Dat is de kracht van deze club.”

De bijna negentig leden van JOS Barneveld ontmoetten elkaar in het afgelopen seizoen tijdens uiteenlopende activiteiten. Nieuw dit jaar was de workshopavond, waar een aantal ondernemers een inspiratiesessie hielden over verschillende onderwerpen. Een schot in de roos, blikt Jeroen Woudenberg terug. De opkomst was hoog en de reacties waren enthousiast. Reden genoeg om op 14 november opnieuw een vergelijkbare avond te organiseren. “Bij de JOS zijn gezelligheid en netwerken belangrijke ingrediënten, maar daarnaast hebben ondernemers behoefte aan kennisuitwisseling en inspiratie. Je zit in hetzelfde schuitje, loopt tegen uitdagingen aan die voor andere ondernemers herkenbaar zijn. We willen onze leden tegemoet komen. Niet alleen met bedrijfsbezoeken, maar ook met deze inspiratiesessies.”

JOS Barneveld fungeert in het kielzog van ‘grote broer’ BIK bovendien als volwaardig gesprekspartner tijdens overleggen met onder meer de gemeente Barneveld, de provincie en andere bestuursorganen. Regelmatig schoof Woudenberg aan bij overleggen over onderwerpen als de toeristenbelasting, de OZB-verhoging of de aansluiting A1/A30. “Stuk voor stuk agendapunten die ondernemers raken en waar ze graag over geïnformeerd blijven. Als voorzitter neem ik namens de JOS deel aan deze overleggen, en zorg ik dat de stem van onze leden wordt gehoord.” Daarbij is een nauwe samenwerking met de BIK essentieel, geeft hij aan. “Die relatie is de laatste jaren alleen maar beter geworden. Samen sta je sterker, maar daarvoor moet je wel een investering maken in tijd en energie. In het belang van onze leden hebben we dat als bestuur hoog op het prioriteitenlijstje gezet.”

www.josbarneveld.nl

JOS Barneveld is een netwerkclub voor jonge ondernemers. Je kunt lid worden wanneer je ondernemer bent of een vrij beroep uitoefent in de gemeente Barneveld, niet ouder bent dan veertig jaar bent en actief bent in de industrie, handel of dienstverlening.