BARNEVELD - De JOS krijgt zo langzamerhand het imago van een studentenclub en daar moet verandering in komen. Dat is in de kerngedachte in van het nieuwe beleidsplan dat binnenkort aan de leden wordt gepresenteerd. 

Zeiltochtjes, feestjes en een paar keer per jaar een bedrijfsbezoek. Jonge ondernemers hebben vooral behoefte aan vriendschap, gezelligheid en onderling contact, zo was tot voor kort de gedachte bij wat officieel de Jonge Ondernemers Sociëteit heet. Dat lijkt de club nu echter toch een tikje op te breken. Vandaar dat de JOS graag een beetje afscheid zou nemen van dit imago, zo geeft Rob Beemer, de kersverse JOS-voorzitter aan.
,,Niet dat we de feestjes willen gaan overslaan’’, legt Rob uit. ,,We blijven een toegankelijke en vooral ook gezellige club voor jonge ondernemers. Maar het wordt wel tijd dat de nadruk wat meer komt te liggen op serieuze dingen, zaken die jonge ondernemers raken en bezighouden.’’

Buddysysteem

Een belangrijk voorbeeld daarvan is het buddysysteem waarin jonge ondernemers kunnen sparren met een ervaren ondernemer uit de regio. ,,Dat ligt al een tijdje op de plank. Het nieuwe bestuur heeft besloten om het concreet te gaan implementeren. Een ander voorbeeld is dat we voor het komende jaar een aantal workshops gaan inplannen waar onderwerpen worden behandeld waar jonge ondernemers tegenaan lopen. Oftewel: het leerelement in de JOS moet terugkomen.’’
Ook de politiek wil de JOS niet ongemoeid laten. Rob: ,,Op bestuurlijk vlak wordt er veel besloten dat directe gevolgen heeft voor het ondernemerschap. We zijn gewend dat de BIK deze zaakjes wel opknapt, maar daar willen we van af. Het vorige JOS-bestuur heeft de lijn al ingezet om aan te schuiven bij het maandelijks overleg in de BIK en door ook vertegenwoordigd te zijn op belangrijke gesprekken met het college van b. en w. Die lijn willen we heel nadrukkelijk voortzetten. We willen een stem hebben in wat er over en voor ondernemers besloten wordt.’’

Ledenvergadering

Tijdens de recent gehouden ledenvergadering werd al een tipje van de sluier opgelicht over deze nieuwe lijn. Binnenkort krijgen de leden een verder uitgewerkt beleidsplan te zien. In die ledenvergadering werd ook het nieuwe bestuur gepresenteerd waarin Rob Beemer (Incassonet) de voorzittershamer overnam van Jaco Kuiper (E-difference) en waarin René Brand (René Brand Hoveniers) en Jeroen Woudenberg (Woudgraaf) zitting hebben.
,,Tegelijk met alle veranderingen is ook het ledenbestand een belangrijk aandachtspunt’’, geeft Rob aan. ,,We hebben nu rond de honderd leden. Omdat je boven de 45 geen lid meer mag zijn, vallen er jaarlijks automatisch leden af. Het is dus belangrijk dat we voortdurend nieuwe instroom hebben. In de komende tijd zou ik het liefst naar 125 leden gaan en dat moet goed te doen zijn. Er zijn in Barneveld genoeg jonge ondernemers voor wie de JOS echt een toegevoegde waarde kan zijn. Het is nu zaak dat wij hen vinden en zij ons.’’

www.josbarneveld.nl