BARNEVELD - De JOS ziet toekomst in Barneveld Tomorrow. De eerste gesprekken voor een samenwerking zijn inmiddels achter de rug.

Dat vertelt Jeroen van Woudenberg namens het bestuur. “We vinden het belangrijk om met elkaar iets voor Barneveld te betekenen”, vertelt hij. “Barneveld Tomorrow heeft als doel om hoogopgeleide jongeren te behouden voor het regionale bedrijfsleven. Zij verbinden ondernemers met starters en stimuleren talent. Wij denken dat onze leden daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Bijvoorbeeld door opdrachten te leveren of werkplekken te creëren. We hebben Joop van Veelen, managing connector van Barneveld Tomorrow, daarom uitgenodigd om het verhaal van Barneveld Tomorrow te vertellen. En ons mee te nemen in de ontwikkelingen die er op dit moment zijn.”

Tijdens het bestuursoverleg in december schoof Joop van Veelen aan om de bestuursleden van de JOS te informeren over het laatste nieuws rondom Barneveld Tomorrow. Volgens Van Woudenberg is het nu zaak om de ideeën en mogelijkheden met de achterban te delen. “Onze leden zouden onder meer op het gebied van huisvesting een belangrijke bijdrage kunnen leveren”, vervolgt hij. “We zullen daarom de mogelijkheden onderzoeken om op die manier als netwerk ons steentje bij te dragen aan de toekomst van (zakelijk) Barneveld.”

Ontwikkelingen
De komende tijd worden leden van de JOS op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor meer informatie over Barneveld Tomorrow kunnen zij terecht bij het bestuur of de website: www.barneveldtomorrow.nl.

h josbarneveld.nl