Die vraag hoor ik geregeld. Het antwoord is ja, als u rekening houdt met de mogelijke gevolgen voor de loonbelasting.

Het cafetariamodel is zo'n mogelijkheid. Daarbij wordt een looncomponent (overuren, vakantiegeld of vakantiedagen) uitgeruild tegen een vergoeding. De werkgever wijst daarna deze vergoeding aan in de werkkostenregeling (WKR). Hiermee kan voor beide partijen een win-winsituatie gecreëerd worden. De werknemer kan namelijk een deel van de factuur betalen met zijn brutoloon of vakantiegeld, en de werkgever is vanwege de aanwijzing geen premies sociale verzekeringen verschuldigd. Bij het cafetariamodel is het wel van belang dit goed te regelen. Het uitruilen van het looncomponent dient namelijk schriftelijk vastgelegd te worden en de werknemer moet een adequate uitleg krijgen van de gevolgen van de regeling.

De werkkostenregeling biedt de werknemer de mogelijkheid om de verstrekking onbelast te kunnen doen. Hierbij betaalt de werkgever de loonbelasting middels een eindheffing van 80%. Die is verschuldigd zodra de vrije ruimte wordt overschreden. De vrije ruimte wordt bepaald aan de hand van de totale loonsom van de werkgever. Voor 2023 heeft de wetgever de vrije ruimte opgehoogd naar 3% van de loonsom tot € 400.000 en over het meerdere 1,18%.

Als u als werkgever het cafetariamodel overweegt, dan is het van belang om de gevolgen voor de werkkostenregeling mee te nemen in de afwegingen. De verstrekkingen in het kader van verduurzaming kunnen ertoe leiden dat de vrije ruimte overschreden wordt. Daarnaast moeten deze verstrekkingen gebruikelijk zijn. Indien alle verstrekkingen per werknemer over het gehele jaar niet meer dan € 2.400 bedraagt wordt dit sowieso als gebruikelijk gezien. Het is daarom van belang om de vrije ruimte op voorhand te berekenen. Indien de werkgever namelijk nog vrije ruimte overheeft, biedt dit mogelijkheden om de werknemers te helpen bij het verduurzaming van hun woning.

Wilt u meer informatie over het cafetariamodel of andere mogelijkheden om uw werknemers te ondersteunen? Neem dan gerust contact op.

Anne van Lagen, Junior Belastingadviseur
Mail: aevanlagen@visser-visser.nl

www.visser-visser.nl