Door de stijgende hypotheekrente en huizen-prijzen is het voor starters bijna onmogelijk geworden om een woning te kopen of een woning te laten bouwen. Daarom springen (groot-)ouders vaker financieel bij. Dit zijn de aandachtpunten.

Lenen
Vaak lenen kinderen een bepaald bedrag bij de bank, en het restant van de (groot)ouders. Heeft u een BV, dan wordt dit restant vaak van de BV geleend. Dit werkt uiteraard alleen als u of uw BV over voldoende liquiditeiten beschikt. Is dat niet zo, maar heeft u wel een goed inkomen en/of een overwaarde in de eigen woning, dan kunt u helpen door voor een bepaald bedrag voor de hypotheek van hun (klein)kind mee te tekenen of garant te staan. Sommige banken hebben hiervoor speciale producten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de generatiehypotheek.

Schenken
In de praktijk zien we twee schenkingsvarianten. Als eerste de lening-variant, met jaarlijkse schenking van het betaalde rentebedrag. Kinderen betalen de rente aan (groot)ouders en (groot)ouders schenken jaarlijks een bedrag ter grootte van ongeveer de betaalde rente weer ‘terug’ aan hun (klein)kinderen. De tweede schenkingsvariant is de ‘jubelton’-vrijstelling. Dit is een eenmalige vrijstelling schenkbelasting van € 106.671 aan een persoon (vaak een kind, kleinkind of neefje) die niet ouder is dan 40 jaar. Het geschonken bedrag dient dan binnen 2 jaar te worden gebruikt om een woning aan te kopen, een huis te verbouwen of een eigenwoning lening af te lossen. Om deze vrijstelling te kunnen benutten dient wel aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Vaak wordt ook een schenkingsakte opgesteld waarin o.a. wordt bepaald dat deze schenking verrekend moet worden met het toekomstige erfdeel van het kind en dat het om een schenking aan uw eigen (klein)kind gaat en dus niet aan diens partner.

Laatste kans om jubelton te benutten!
Onlangs is bekend geworden dat de hoogte van de ‘jubelton’-vrijstelling vanaf 2023 enorm wordt verlaagd en dat deze vrijstelling vanaf 2024 waarschijnlijk helemaal wordt afgeschaft. Indien uw (klein)kinderen de komende twee jaren voornemens zijn een woning aan te kopen, dan is het verstandig om dit jaar nog geld over te maken naar uw (klein-)kinderen en een beroep te doen op deze verhoogde vrijstelling.

Han Brandsen is senior belastingadviseur bij Visser & Visser. Vragen over dit onderwerp? Mail gerust via fbrandsen@ visser-visser.nl.

www.visser-visser.nl