KOOTWIJKERBROEK - In tien jaar tijd hebben Kootwijkerbroekse bedrijven samen 1134 nieuwe banen gecreëerd. Dat is een toename van maar liefst 70 procent. Daarmee is Kootwijkerbroek banenkampioen van de gemeente Barneveld.

Geen andere kern in de gemeente komt in de buurt van de groeicijfers van Kootwijkerbroek. Terschuur (+37%), De Glind (+28%), Voorthuizen (+25%), Zwartebroek (+22%), Barneveld (+13%) en Stroe (+11%) volgen allen op gepaste afstand. In het dorp Kootwijk (-26%) nam het aantal banen zelfs af. Dat blijkt uit gegevens van LISA, dat cijfers over de werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland bijhoudt. De groei gaat over de periode tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2018. De werkelijke banengroei ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat door de aantrekkende economie veel Kootwijkerbroekse bedrijven volop groeien.

Puurveen en crisis
De realisatie van Puurveen speelde een belangrijke rol in de groei van de werkgelegenheid. In 2009 - kort na de uitgifte van de eerste kavels - kwamen er ruim 400 banen bij. Uit de cijfers blijkt verder dat Kootwijkerbroekse ondernemers zich niet op de kop lieten zitten door de crisis. Ook in jaren van economische tegenwind kwamen er vrijwel steeds banen bij. Alleen in 2014 was er een klein dipje (-0,4%) in de werkgelegenheid.

Groei bedrijven
Ook het aantal bedrijven nam sterk toe. Tussen 2008 en 2018 kwamen er 411 bedrijven bij in Kootwijkerbroek, een toename van 96%. Ook op dat gebied is het dorp koploper in de gemeente Barneveld. De cijfers bevestigen daarmee het heersende beeld over Kootwijkerbroek, dat bekendstaat als een ondernemend dorp vol harde werkers.