Begin dit jaar ging het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Na alle ophef van vorig jaar hoor je er nu maar weinig over. Terwijl het in mijn ogen een absoluut dramatisch en volstrekt onnodige maatregel is.

Het kabinet geeft aan dat die verhoging nodig is om de lastenverlaging op arbeid mogelijk te maken. Je kunt je afvragen wat hier de zin van is. Bovendien moeten we maar afwachten of die lastenverlaging doorgaat en of die niet van tijdelijke aard is. Terwijl die btw-verhoging blijvend zal zijn, direct een negatief effect heeft op het besteedbaar inkomen van de consument en doorwerkt naar leveranciers.

Kosten aanpak klimaatprobleem
Maar een nog veel grotere bedreiging voor onze economie is de aanpak van het klimaatprobleem. Natuurlijk moeten er maatregelen worden genomen om onze planeet ook in de toekomst mooi en veilig te houden. Kijken we naar alle maatregelen die worden aangekondigd en de enorme effecten die dat heeft voor de maatschappij, dan zal de consument ook hier een behoorlijke jas uit moeten doen.

Kosten Brexit
Ook de effecten van de Brexit dreigen onze economie hard te gaan raken. Het ergste hier is dat niemand een geloofwaardige inschatting kan maken van de negatieve gevolgen. Om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk wordt geïsoleerd, lijkt het mij zinvol om de samenwerking met de Britten te behouden, in plaats van grote Engelse bedrijven hier naartoe proberen te halen. Wij zitten hier helemaal niet te wachten op die grote bedrijven; ons gebrek aan goed opgeleide mensen zou alleen maar groter worden en onze populariteit in Engeland zal er logischerwijs niet op vooruit gaan.

Kosten overheidsinvesteringen
Tenslotte maakt de overheid op vele terreinen een potje van de overheidsinvesteringen. Overschrijdingen van budgetten is aan de orde van de dag. De nonchalante houding van menig hoge ambtenaar is ronduit schrijnend. Vele honderden miljoenen worden door wanbeleid verspild en ook hier wordt de rekening betaald door de belastingbetaler. Het is te hopen dat in dit nieuwe jaar 2019 bezinning en realiteitszin gaan zorgen voor het corrigeren van bovengenoemde excessen.

Ton van Huis is oud-ondernemer en zet zijn schat aan zakelijke ervaringen momenteel in als meedenker bij lokale bedrijven.

www.tonvanhuis.nl