Het moment van overlijden komt vaak onverwachts. Wanneer de financiële of fiscale zaken niet geregeld zijn, wordt dat automatisch overgedragen aan de nabestaanden. Vaak een lastige taak. Daarom roep ik op om bij leven over een aantal zaken na te denken en deze te regelen.

(Levens)testament
In een testament leg je vast wie jouw nalatenschap erft. Wie erft bijvoorbeeld de onderneming en wie het beleggingspand? Daarnaast speelt bij de opstelling van een testament ook erfbelasting een rol. Er zijn legio mogelijkheden om de erfbelasting te plannen en te matigen. Bovendien kunnen er in een keuzetestament beslissingen worden overgelaten aan de erfgenamen.In een notarieel levenstestament wordt de gevolmachtigde benoemd die namens jou mag handelen. Je doet dit ‘bij leven’. Vaak wordt de partner of de kinderen benoemd. Beschreven wordt wanneer de volmacht ingaat. Dat kan zijn nadat een medicus heeft verklaard dat je zelf niet meer wilsbekwaam bent. Maar de volmacht kan ook per direct ingaan. Bij volmachtverlening aan de kinderen is van belang dat zij een goede verstandhouding hebben én houden. Anders komt de werking van het levenstestament op de tocht te staan.

Directie bv
Ondanks het overlijden van de dga gaan de zaken in de bv gewoon door. Soms moet er al op korte termijn belangrijke zakelijke beslissingen worden genomen. Maar wie is daarvoor bevoegd? Het is daarom verstandig om in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst te bepalen op welke wijze het bestuur wordt georganiseerd als de dga overlijdt.

Samenleven
Als je samenwoont is het van groot belang dat er notariële afspraken zijn gemaakt. Bij samenwoning zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap is je samenwoonpartner niet de wettelijk erfgenaam, maar zijn dat je ouders. Dit voorkom je door de samenleving met je partner goed vorm te geven, wat kan door het opstellen van een testament of een notarieel samenlevingscontract. De tekst van deze column bevat zakelijke adviezen. Echter, de strekking ervan komt uit mijn hart. Mijn inspiratie is helaas gebaseerd op overlijdenssituaties in mijn omgeving, en op de inspirerende song ‘Later is nu’ van De Dijk.

Gerbrand van Elten
Senior Belastingadviseur
T 085 - 080 70 66
www.schuiteman.com