Het overdragen van uw bedrijf aan de volgende generatie is een intensief proces. De financiering van de overname is daarbij een belangrijk element. Vaak wil de overdrager de volgende generatie alvast op weg helpen door middel van een financieel duwtje in de rug.

Om de fiscaliteit daarbij geen struikelblok te laten zijn, bestaat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze ‘BOF’ kent onder voorwaarden een vrijstelling voor de schenk- of erfbelasting bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen. Vergaloppeer u niet met die voorwaarden!

Bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen in een bv bijvoorbeeld, moet u dat belang vijf jaar in uw bezit hebben. Daarnaast dient die bv (of bv’s) gedurende vijf jaar een onderneming in materiële zin te hebben gedreven. Bij overlijden is die termijn trouwens één jaar. En die bezitseis met de daaraan gekoppelde ‘ondernemingstermijn’ geldt per objectieve onderneming!

De bezitseis is nog wel een dingetje, bijvoorbeeld wanneer een over te dragen bv in de vijfjaarsperiode de activiteiten heeft uitgebreid, of omdat men heeft lopen ‘knutselen’ met de aandelen. In die gevallen is het risico dat de BOF niet of beperkter van toepassing is levensgroot aanwezig. Het is dus belangrijk dat u niet alleen de termijnen controleert voordat u de aandelen aan uw beoogde bedrijfsopvolger(s) schenkt, maar ook consequenties van bepaalde handelingen goed overziet.

Maar we zijn er nog niet. Naast de bezitseis geldt ook nog een voortzettingseis. De verkrijger moet namelijk de onderneming(en) gedurende vijf jaar voortzetten. In die periode moet de overnemer goed op zijn qui vive zijn. Want een verkoop van aandelen, of een liquidatie of inkrimping van de verkregen activiteiten (hoe bedrijfseconomisch verantwoord ook) kan de BOF alsnog om zeep helpen. Zelfs het verlenen van een optierecht of een niet goed vormgegeven certificering van aandelen, kan van de BOF een behoorlijke sof maken en dat met alle financiële gevolgen van dien. Van de Belastingdienst hoeft u daarbij weinig medelijden te verwachten.

Bram Faber
Schuiteman Accountants & Adviseurs
E bfaber@schuiteman.com
T 0342-41 12 00

www.schuiteman.com