BARNEVELD – Marcel Wijnen volgt Dick van Ravenhorst op als BIK-bestuurslid. De directievoorzitter van Rabobank Gelderse Vallei gaat zich namens de ondernemersvereniging bezighouden met de portefeuille Barneveld Werkt en Onderneemt.

Dat meldt de Barneveldse ondernemersvereniging in een mailing met een serie videoboodschappen aan haar leden. Van Ravenhorst hield zich namens de BIK onder meer bezig met de kwaliteit van bedrijventerreinen, beschikbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe bedrijfsgrond en de samenwerking met de lokale overheid.

Ledenvergadering afgelast
Eigenlijk zou de bestuurswisseling plaatsvinden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de BIK. Door de nieuwe coronamaatregelen is die afgelast. In plaats daarvan koos de ondernemersvereniging voor een mailing met een serie videoboodschappen aan haar leden. “Na vijf jaar met veel plezier binnen het BIK-bestuur te mogen werken, is het tijd voor mij om het stokje over te dragen”, zei Dick van Ravenhorst, eigenaar van carrosseriebouwer Van Ravenhorst in Barneveld, in zijn bijdrage. 

Impact corona op economie
Voorzitter Gijs Eikelenboom ging in op de economische situatie in de regio Barneveld. “Corona heeft diep in onze samenleving ingegrepen, zowel in onze gezondheid als in de gezondheid van onze economie. Er zijn diepe financiële gaten geslagen in veel ondernemingen. Echter de nuchtere gezonde ondernemersgeeest van onze Barneveldse ondernemingen heeft ertoe geleid dat tot hden de schade beperkt is gebleven. Met nadruk tot heden, want de tweede golf gaat rond.” Eikelenboom wees ondernemers nogmaals op de Coronadesk, waarmee de gemeente Barneveld en de BIK samen ondernemers helpen die door de coronacrisis  getroffen zijn.

Lobbyen in coronatijd
 Die crisis maakt het voor de bestuursleden van de BIK soms uitdagend om de belangen van ondernemers te behartigen, gaf bijvoorbeeld Ton Uljee (Barneveld werkt aan de weg) aan. "In het klankbordoverleg knooppunt A1/A30 nemen tientallen personen aan deel, van Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, adviesbureaus en belangenorganisaties waaronder de BIK. Het gaat om een enorm project en de materie is vaak erg complex. Ga dan je standpunt maar eens voordragen en verdedigen vanaf je Ipad." 

Infraprojecten in de regio
Uljee gaf aan dat het desondanks gelukt is om de voorkeursvarianten te beoordelen en te bespreken. Naar verwachting valt in november de beslissing over hoe het nieuwe knooppunt eruit komt te zien. In andere infraprojecten, zoals de oostelijke rondweg rond Barneveld en de reconstructie van de Hanzeweg probeert de BIK volgens Uljee snelheid in het proces te houden ondanks de belemmeringen die de gedeeltelijke lockdown met zich meebrengt. 

Nieuwe manieren van samenwerken
Ook andere bestuursleden gaven aan dat ze op creatieve manieren toch naar samenwerking zoeken met bijvoorbeeld de gemeente, bedrijven of onderwijsinstellingen in de regio. Ze riepen daarbij ondernemers op om vooral mee te denken en het bestuur te blijven voeden met wat er speelt binnen het Barneveldse bedrijfsleven.