BARNEVELD - Barneveldse werkgevers zijn jaarlijks samen ruim 1,6 miljoen euro kwijt aan werknemers met schulden. Dat schat de stichting ValleiDialoog in.

Die kosten worden onder meer veroorzaakt door een verlies aan arbeidsproductiviteit, maar ook door zaken als loonbeslag en ziekteverzuim. Werknemers met financiële problemen zijn gemiddeld 7 dagen per jaar meer afwezig dan medewerkers zonder schulden. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 62% van de werkgevers iemand met een schuld in dienst heeft, de kosten voor een werkgever bedragen tot gemiddeld 13.000 euro per jaar. Zelfs in een voorzichtig scenario – met een gemiddelde kostenpost van 6.500 euro en slechts 1 schuldgeval per 250 bedrijven in Barneveld – loopt het verlies voor het Barneveldse bedrijfsleven op tot ruim 1,6 miljoen euro per jaar.

Daarom pleit ValleiDialoog voor vroegsignalering. De stichting wil Barneveldse werkgevers bewust maken van de signalen die erop kunnen wijzen dat medewerkers financiële problemen hebben. “Wellicht herkent u ze al: regelmatig te laat komen, een hoog ziekteverzuim, vragen om een voorschot en soms ook een loonbeslag. Maar mogelijk zijn er nog meer signalen die u kunt oppikken om het gesprek met uw medewerker aan te gaan”, zegt Willeke Scheele, kwartiermaker bij Stichting ValleiDialoog.

Informatie en trainingen
Onder de naam ValleiDialoog zetten bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zich in voor een schuldenvrije samenleving en het stimuleren van de financiële en sociale zelfredzaamheid in de regio Barneveld. “We willen met werkgevers meedenken, hebben veel informatie beschikbaar en kunnen ook een training ‘signaleren herkennen + bespreken’ aanbieden”, vertelt Scheele.

Verder legt ValleiDialoog vooral verbindingen met organisaties en instanties die medewerkers met financiële problemen kunnen ondersteunen. Volgens de stichting is er al een groot hulpaanbod in Barneveld, maar wordt dit nog niet optimaal benut. Ook zoeken medewerkers met schulden gemiddeld pas na 5 jaar hulp, waardoor de problemen vaak verergerd zijn.Werkgevers die meer informatie willen, ondersteuning kunnen gebruiken of willen meedenken over het tegengaan van schuldenproblematiek kunnen contact opnemen via info@valleidialoog.nl of 06 – 213 03 839. Scheele: “Door de krachten te bundelen kunnen we het probleem zo effectief mogelijk aanpakken.”

www.valleidialoog.nl