BARNEVELD/ARNHEM – De provincie Gelderland stelt tot 2023 in totaal 5,4 miljoen euro beschikbaar om bedrijventerreinen ‘toekomstbestendiger’ te maken. Het geld is bedoeld om gemeenten en ondernemers te ondersteunen die daarmee aan de slag zijn of willen.

Bedrijventerreinen zijn volgens de provincie de motor van de Gelderse economie en belangrijk voor het vestigingsklimaat. Er werken een kwart miljoen mensen en er wordt 40% van het bruto regionaal product verdiend.

“Het is daarom van belang dat bedrijventerreinen zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen, nu en in de toekomst. Daarnaast spelen bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen in het behalen van doelstellingen ten aanzien veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit”, schrijft de provincie.

Winst te behalen
Bedrijventerreinen kunnen volgens de provincie wél een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker worden. Zo zijn de terreinen te ‘grijs’, waardoor hitte en piekbuien overlast kunnen veroorzaken. Ook wordt er op de Gelderse bedrijventerreinen veel energie gebruikt, terwijl mogelijkheden tot verduurzaming met bijvoorbeeld zonnepanelen nog niet optimaal worden benut.

Harselaar
BureauBuiten onderzocht in opdracht van de provincie in hoeverre bedrijventerreinen nu al klaar zijn voor de toekomst. In het resulterende rapport wordt Harselaar genoemd als één van de provinciale koplopers op sociaal-economisch gebied. Dat heeft te maken met het relatief grote aantal banen, de hoge arbeidsproductiviteit en toegevoegde waarde per baan en de aanwezigheid van bedrijven die zich bezig houden circulariteit en high tech systemen. Ook de beschikbaarheid van glasvezel en de aanwezigheid van toonaangevende bedrijven – die weer andere ondernemingen aantrekken – spelen mee in de koploperspositie die de onderzoekers Harselaar toedichten.