Gelukkig verloopt de beëindiging van een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte meestal in goed overleg. Huurder en verhuurder gaan na een opzegging in gesprek. Er worden afspraken gemaakt over de oplevering: wat blijft achter? Wat moet hersteld worden? Is er nog een waarborgsom te verrekenen? Wanneer nemen we de meterstanden op?

Soms leidt een huuropzegging tot meer discussie. Dan is het van belang te weten welk huurregime van toepassing is op de overeenkomst: Verhuurt u 'middenstandsbedrijfsruimte'? Denk daarbij aan winkelruimte, een horecagelegenheid, een kapperszaak en dergelijke. De huurder hoeft in dat geval niet zonder meer in te stemmen met een huuropzegging. Dat heeft te maken met 'dwingend recht'. Dit zijn bepalingen in de wet waar niet (of niet ten nadele van de huurder) vanaf geweken mag worden.

Wanneer de rechter besluit tot beëindiging van de huur, dan kan de huurder soms aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dat speelde in de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 februari 2021. Van de rechter moest de verhuurder € 20.000,- betalen als tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Als voorwaarde gold wel dat de huurder ook echt zijn onderneming elders zou voortzetten. Volgens de vorige verhuurder was aan die voorwaarde niet voldaan.

De huurder (winkelier) was namelijk op een andere locatie verdergegaan, maar richtte zich nu vooral op verkoop via internet. De nieuwe locatie had geen winkelbestemming en was verhuurd als "opslagruimte ten behoeve van een webshop in sportgerelateerde producten, inclusief afhalen op locatie."

Toch vond het Gerechtshof dat de vorige verhuurder de tegemoetkoming moest betalen. Het Gerechtshof vond het minder relevant of de nieuwe locatie wel vergelijkbaar was met de eerder gehuurde winkelruimte. Doorslaggevend was of de huurder zijn onderneming daadwerkelijk voort zou zetten.

De conclusie is dan ook: zeker wanneer de huurbeëindiging niet helemaal 'van harte' gaat, is het goed om te weten wat u huurt of verhuurt!

Mr. Bernhard Karens | Van Veen Advocaten I T: 0318 - 68 78 90 | b.karens@vanveen.com

www.vanveen.com