Als baas wil je graag weten of je personeel hard genoeg werkt. Zo kan er de behoefte ontstaan je mensen te controleren. Bijvoorbeeld bij thuiswerken: doet mijn werknemer genoeg? Waar rijdt de bedrijfswagen nu? Er zijn allerlei manieren om werknemers te ‘monitoren’, variërend van camera’s op de werkvloer tot de black box in de bedrijfswagen. Hoe zit het dan met de privacy van werknemers?

Voor werkgevers is het een verleidelijke gedachte: als ‘mijn’ mensen voor me werken tegen betaling, mag ik toch zeker ook checken waar ze mee bezig zijn, waar ze zich bevinden, hoeveel uur ze werken, enz.? Die behoefte kan gerechtvaardigd zijn. Wel zijn er belangrijke grenzen die in de gaten gehouden moeten worden.

Recht op privacy
Het is al langere tijd in de rechtspraak uitgemaakt dat het recht op privacy óók geldt voor de werkplek. Ook in werktijd moeten werknemers een vertrouwelijk telefoongesprek kunnen voeren. En e-mailberichten mogen in beginsel niet door de werkgever worden gelezen.

Dit uitgangspunt betekent niet dat werkgevers met lege handen staan. Er zijn mogelijkheden om personeel te controleren, als de regels maar in acht worden genomen. Zo moet de werkgever goed kunnen beargumenteren waarom hij personeel wil monitoren. Daarnaast moet hij kunnen aantonen dat zijn bedrijfsbelang zwaarder weegt dan de privacy van de medewerkers.

Op de hoogte stellen
Belangrijk is verder de vraag of de werknemer weet dat hij wordt gemonitord. Op de werkgever rust de plicht om werknemers hierover vooraf te informeren.

Het Hof van ’s Hertogenbosch oordeelde vorig jaar september dat de privacy van een medewerker niet was geschonden door het volgsysteem in de bedrijfsauto. De medewerker had een schadevergoeding van 5000 euro geëist, omdat het bedrijf gegevens uit de black box had gebruikt om zijn urenlijsten te controleren. Volgens het Hof had het bedrijf echter een zwaarwegende reden, omdat de ingevoerde tijden op een werkbon van de werknemer niet overeen kwamen met de tijden op zijn urenstaat. Bovendien had het bedrijf een duidelijk protocol dat aan de werknemer was overhandigd.

In het kort: werknemers hebben ook in werktijd recht op privacy. Als de werkgever een goede reden heeft om te monitoren, dit in beleid vastlegt én dat beleid duidelijk aan de werknemer kenbaar maakt, zijn er soms gevallen waarin de privacy van de werknemer moet wijken voor het bedrijfsbelang.

Jan-Kees Karels is als advocaat verbonden aan Wolleswinkel Hofman Advocaten in Barneveld.
E-mail: karels@wolleswinkelhofman.nl

www.wolleswinkelhofman.nl