BARNEVELD - Circulariteit, digitalisering, dataficering, robotisering en kunstmatige intelligentie; hoe veranderen ze onze regionale economie? En wat betekent de zogenoemde Nextconomy voor regionale bedrijventerreinen en de ruimte die bedrijven nodig hebben?

Dat onderzocht Peter Savelberg in opdracht van de regio FoodValley. Eén van de conclusies: een kwart van de mkb-bedrijven verwacht een kwart meer ruimte nodig te hebben, terwijl bestaande groeiruimte voor bedrijven schaars is en planvorming voor nieuwe bedrijventerreinen lang duurt.

Sturen op interne verplaatsingen
Dat vraagt om gebiedsregie op bedrijventerreinen: beter inzicht in welke bedrijven willen groeien, krimpen of verhuizen en meer sturing op interne verplaatsingen. De huidige samenwerking op bedrijventerreinen is volgens Savelberg vaak operationeel van aard. Het gaat bijvoorbeeld over veiligheid, bereikbaarheid, energie of de marketing van het terrein. Het zou in zijn ogen goed zijn als ondernemers ook de handen ineenslaan om te zorgen dat vrijkomende ruimte vaker gaat naar groeiende bedrijven op zo’n terrein, die zo behouden blijven voor de regio. Daar ligt ook een opgave voor ondernemers zelf, geeft Savelberg
aan. “Zorg dat je de kansen op je eigen terrein kent, zodat je meteen kan schakelen als dat pand van de buurman vrijkomt of een stukje grond waar jij je opslag naartoe zou kunnen verplaatsen.”

Start-ups en grote bedrijven
Voor start-ups en scale-ups is betaalbare bedrijfsruimte in een stimulerende omgeving belangrijk, bij grote regionale producenten worden vestigingsbeslissingen vaak op afstand genomen door het (internationale) moederbedrijf. “Zulke bedrijven zijn belangrijk voor het ecosysteem. Het is voor gemeenten belangrijk om frequent in contact te zijn met die bedrijven en te kijken wat ze nodig hebben.”

Regionale topsectoren
In het rapport over de Nextconomy wordt verder gekeken naar sterke sectoren in FoodValley. De AgriFood-sector behoort tot de internationale top. Ook de sectoren Tech & Metaal, Bouw & Infra, ICT en Zorg & Welzijn zijn economische motoren. Voor toekomstige groei en het versterken van ecosystemen liggen er volgens het onderzoek vooral kansen cross-overs op de grensvlakken tussen de AgriFood-sector en de vier andere sterke sectoren. 

(Foto: Sander Hoosemans)