In 2021 gaat de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Die wet heeft grote gevolgen voor aannemers, ook als je je nu al de kwaliteit van je werk serieus neemt.

Ruimere aansprakelijkheid

De belangrijkste verandering van de Wkb is de verruiming van de aansprakelijkheid die je hebt als aannemer. Een opdrachtgever mag straks ook na de oplevering nog met alle fouten en gebreken die hij ontdekt bij je aankloppen, waarna jij ze moet herstellen. Het maakt daarbij niet meer uit of de klant die fouten of gebreken al had kunnen ontdekken bij de oplevering. Alleen als de fout ergens anders ligt, bijvoorbeeld in het ontwerp of gebrekkig onderhoud, kom je hier als aannemer nog mee weg. Ook als de opdrachtgever eigenschappen aanvaard heeft, kan hij niet later alsnog verhaal halen. Om gedoe te voorkomen is het verstandig om in een opleveringsformulier helder vast te leggen wat de opdrachtgever bij oplevering heeft aanvaard. Daarmee kun je zo nodig aantonen dat het opgeleverde geen gebreken heeft gehad en dat opdrachtgever het in die staat heeft aanvaard.

Extra plichten bij werk voor particulieren

Werk je vooral voor particulieren, dan zijn er nog een paar extra wettelijke eisen waar je rekening mee moet houden. Zo moet je particulieren schriftelijk, ondubbelzinnig en op tijd melden als je denkt dat er fouten zitten in het ontwerp. Ook moet je opdrachtgevers informeren over wat er gebeurt als je failliet gaat of dure herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Verder moet je een compleet bouwdossier aanleveren bij oplevering, waaruit blijkt dat je je werk volgens opdracht gedaan hebt. Tot slot moet je schriftelijk kunnen aantonen dat jouw particuliere opdrachtgever de laatste 5% van de bouwsom, die tot de oplevering in de pot blijft, wil vrijgeven.

Wat moet je als aannemer doen?

De Wkb gaat in 2021 in. In eerste instantie geldt de wet voor eenvoudige bouwprojecten, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. De ruimere aansprakelijkheid geldt wel direct voor alle soorten bouwprojecten. Als aannemer is het zaak om - mocht dat niet het geval zijn - op tijd je kwaliteitsprocessen op orde te krijgen. Verder is het belangrijk om je koop-/aannemingsovereenkomsten, contracten en algemene voorwaarden Wkb-proof te maken. Je mag namelijk straks bij werk voor particulieren niet meer contractueel van de nieuwe wettelijke bepalingen afwijken. Bij bedrijven kan dit weer wel. Bij die aanpassingen helpen wij je graag.

mr. Jaap Wolleswinkel is advocaat bij Wolleswinkel Advocaten

www.wolleswinkel.nl