BARNEVELD - De behoefte aan een railterminal in Barneveld – langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn bij Harselaar – is onverminderd groot. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het behoefteonderzoek ‘Barneveld Duurzaam Bereikbaar (2020/20210)’.

Dit onderzoek is gehouden in opdracht van de gemeente Barneveld en ondernemersvereniging BIK Barneveld. Een relatief groot aantal bedrijven gaf aan van de terminal gebruik te willen maken om containers of bulkgoederen te (laten) vervoeren. De behoeftepeiling en de gesprekken met deskundigen over de mogelijkheden en kansen van de railterminal vonden mede plaats naar aanleiding van een aantal belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Zo is de filedruk in de Randstad en in Midden-Nederland toegenomen. De A1 staat volgens Transport en Logistiek Nederland op de eerste plek van economisch duurste files. Ook de noodzaak om de stikstofuitstoot te verlagen, draagt  bij aan de zoektocht naar alternatieven voor wegtransport. Bovendien heeft het Havenbedrijf Rotterdam aangegeven dat het in 2040 40% van het containervervoer via het spoor wil laten plaatsvonden.

Conclusie uit het onderzoek
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
• De meeste (succesvolle) railterminals liggen langs de oost-west-assen in Nederland. Dat geldt ook voor het initiatief in Barneveld. De Railterminal Barneveld wordt onderdeel van de internationaal belangrijke TEN-T Corridor North Sea-Baltic States. Hiermee is de verbinding gegarandeerd naar Midden- en Noord-Europa en Azië.
• Een relatief groot aantal bedrijven gaf aan van de terminal gebruik te willen maken om containers of bulkgoederen te (laten) vervoeren.
• De kansen voor een railterminal nemen toe als ook andere diensten (naast het verladen van containers en bulkgoederen) worden aangeboden, zoals warehousing (opslag van containers) en het repareren van containers.
• De railterminal zou niet alleen containers en bulkgoederen moeten verladen, maar ook trailers. Daarmee draagt de Railterminal Barneveld direct bij aan het verminderen van de filedruk in Midden-Nederland en de uitstoot van stikstof. Hiermee onderscheidt Railterminal Barneveld zich direct van een groot aantal bestaande terminals.
• Het is verstandig op zoek te gaan naar een exploitant die de Railterminal Barneveld gaat exploiteren. Dat kan een zelfstandig exploitant zijn, of een extra locatie van een al elders opererende terminal. Het is aan te bevelen om bij die zoektocht ook de provincie Gelderland te betrekken.
• Barneveldse bedrijven die ondersteunende diensten zoals warehousing aanbieden, worden uitgenodigd zich te melden om de ontwikkeling van de Railterminal Barneveld mede mogelijk te maken.

Vervolgstappen
De conclusies van het onderzoek onderstrepen volgens de gemeente en de BIK dat er nog altijd kansen zijn voor de komst van een Railterminal Barneveld. “Er is voldoende potentie om met elkaar een volgende stap te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat de realisering van een Railterminal Barneveld bijdraagt aan de versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat in Barneveld en duurzaam transport Nederland”, zegt Gijs Eikelenboom, voorzitter van BIK Barneveld.
Wethouder Didi Dorrestijn-Taal laat weten erg blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. “We zijn nog altijd positief over de ambitie en het initiatief om een goederenoverslag te realiseren en zetten ons, waar dat nodig is, in om dit initiatief naar een volgende fase te brengen.”

De BIK en de gemeente Barneveld hebben afgesproken dat zij de komende tijd mogelijke exploitanten gaan interesseren voor de ontwikkeling van een goederenoverslag in Barneveld.