Hoe ontwikkelt de markt voor commercieel vastgoed zich in Barneveld? En welke panden en bedrijventerreinen zijn in trek? Bedrijfsmakelaar Gerben Hartkamp van Midden Nederland Makelaars steekt voor Business in Barneveld de thermometer in de vastgoedmarkt.

Winkels
“De retailsector heeft het zwaar op dit moment. We winkelen minder en dat gaat voor klappen in de sector zorgen. Niet alle winkels en winkelformules gaan de coronacrisis overleven. Daardoor zullen er meer panden vrijkomen, ook in het centrum van Barneveld. We praten al jaren over het concentreren van winkelaanbod in de kernwinkelstraten. De noodzaak om dat te doen is nu alleen maar verder toegenomen. Die stap moeten we echt versneld zetten. Het kán ook doordat de huurprijzen op centrumlocaties gedaald zijn. Voor vastgoedeigenaren geldt ook: liever iets, dan niets. Ook merken we dat de gemeente bereid is om mee te denken aan herbestemming van vrijkomende locaties aan de rand van het centrum. Dat kunnen bijvoorbeeld hele interessante plekken voor woningbouw zijn. Er staan dus meer seinen op groen voor deze transitie, die nodig is om het centrum aantrekkelijk te houden.”

Bedrijfsruimte
“Als het gaat om industriegrond, is dit het moment om door te pakken. We horen van meerdere bedrijven in de maakindustrie dat ze tegen de grenzen van hun ruimte aanlopen. Als we door de coronacrisis of het stikstofprobleem nu geen vaart maken met de uitbreiding van Harselaar-Zuid, gaan we straks bedrijven verliezen in Barneveld. Je ziet nu al dat ondernemers over de gemeentegrenzen heen kijken vanwege de beperkte beschikbaarheid van kavels en de hoge grondprijzen. Ook met het oog op de toekomstige economische ontwikkeling van Barneveld is het belangrijk om nu door te pakken met de uitbreiding van Harselaar. In de afgelopen jaren zijn er veel bedrijfsverzamelpanden neergezet en is het aantal kleine bedrijfsunits explosief gestegen. Uit die panden komen groeiers, die over een paar jaar extra ruimte nodig hebben. Daar moeten we nu al op voorsorteren om bedrijvigheid voor Barneveld te behouden.”

Kantoren
“De kantorenmarkt staat op een kruispunt. Door de anderhalvemetersamenleving is er meer vloeroppervlakte nodig om het zelfde aantal fte's te huisvesten in een kantoor. Tegelijkertijd remt de acceptatie van thuiswerken die behoefte. Ook is de vraag welke locaties straks als winnaar uit de bus komen. Stappen we straks weer massaal in de trein, dan is een stationslocatie interessant. Gaan we toch meer individueel reizen, dan is een snelweglocatie aantrekkelijker. Veel hangt af van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt en hoe snel er een vaccin beschikbaar zal zijn. De komende maanden zal duidelijker worden naar welke kant de balans doorslaat. Wat we wel zien is dat wat meer traditionele kantoorconcepten aantrekkelijker zijn door de coronacrisis. Het is ineens een voordeel als je beschikt over een kantoor met allemaal compacte, afgesloten werkruimtes. De open kantoortuin en het paperless office met wisselende werkplekken, co-workspaces en ontmoetingsruimtes blijkt ineens veel minder praktisch. Je blijft desinfecteren en ook afstand houden is veel lastiger.”

www.mnm-bog.nl