BARNEVELD – De eerste stappen richting een energieneutraal Barneveld in 2050 zijn gezet. Het is belangrijk om niet achterover te leunen, maar door te pakken. Wat gaat de BIK in 2019 doen om de doelstellingen te realiseren? 

In mei ondertekende het BIK-bestuur een convenant. Hierin staan de afspraken die we samen met elf andere ondernemersverenigingen uit de gemeente Barneveld maakten om te werken aan een energieneutraal Barneveld in 2050. Een thema dat nog veel aandacht vereist.

Daarom gaan we aan de slag. We moeten ons bewust worden van wat we kunnen doen en actie ondernemen. Bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen. Veel daken van bedrijfspanden in Barneveld zijn nog onbedekt en dat moet veranderen. Zeker met het oog op de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie waar ondernemers recht op hebben. Deze regeling maakt de investering in zonnepanelen kleiner en dus aantrekkelijker. Het wordt tijd om daar gebruik van te gaan maken.
Natuurlijk zijn er ook andere thema’s die volgend jaar onze aandacht vragen. Voorbeeld daarvan is de circulaire economie. We willen gaan nadenken over methodes waarmee wij de circulaire economie als BIK willen vormgeven. Op manieren die passen bij onze bedrijfsprocessen en die we als collectief en als individu kunnen toepassen. In ons bedrijf, op de bedrijventerreinen en binnen de gemeente.

We zitten nu op het juiste spoor. Denken vooruit en maken concrete plannen. Het belangrijkste is dat we onze motivatie vasthouden. De mogelijkheden voor verduurzaming blijven ontdekken en uitbreiden. Een (financieel) interessant, maar bovenal creatief proces waar we als BIK het komende jaar samen induiken!

Heb je ideeën over hoe de BIK duurzamer kan? Deel ze dan nu via info@bikbarneveld.nl.

www.bikbarneveld.nl