BARNEVELD - Begin november ging een Barneveldse delegatie op werkbezoek naar Rijssen. Doel van het bezoek? Inspiratie opdoen en leren van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en de overheid (de drie O’s) om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf gaan. 

In Rijssen heeft men hier de afgelopen tijd op een heel praktische manier invulling aan gegeven. Bijvoorbeeld met de Regionale Elektro en Metaal Opleidingen West-Twente (REMO). In dit moderne praktijkcentrum worden jonge schoolverlaters opgeleid tot een goede vakman of -vrouw in één van de technische beroepen in de elektrotechniek, installatietechniek, mechatronica of metaal. Hierbij wordt onderwijs direct met werk gecombineerd.

Succes
Dit initiatief is ontstaan uit de behoefte aan goed en voldoende opgeleid vakpersoneel. Inmiddels is het project uitgebouwd van een lokaal initiatief tot een erkend praktijkcentrum. Door de optimale samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen is aantoonbaar succes behaald met een aantal technische opleidingen.

Inventarisatie
Bij het Ondernemersloket Barneveld en tijdens bedrijfsbezoeken zijn van diverse bedrijven signalen ontvangen over de krapte op de arbeidsmarkt en de wens om krachten te bundelen. De komende periode wordt daarom gestart met een inventarisatie naar de noodzaak en behoefte bij het bedrijfsleven voor dergelijke initiatieven. Dat doen wij natuurlijk niet alleen, maar juist in samenwerking met lokale partijen. 

Contact?
Ervaart u behoefte? Heeft u ideeën over een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en ziet u kansen voor dergelijke initiatieven? Neem dan contact op met het ondernemersloket. Telefonisch te bereiken via (0342) 495 888 of per mail op ondernemersloket@barneveld.nl

ondernemersloketbarneveld.nl