BARNEVELD - Veel Barneveldse agrofoodbedrijven verdienen hun boterham deels over de grens. En er liggen nog veel meer kansen om kennis en producten te exporteren binnen Europa. Jos Berkvens van de gemeente Barneveld maakt zich daar sterk voor in Brussel.

Sinds 2019 is de senior beleidsmedewerker internationalisering en strategische advisering een groot deel van zijn week in het hoofdkwartier van de Europese Unie te vinden. Daar praat hij de blaren op zijn tong over de regio FoodValley en de innovatieve ontwikkelingen bij agrofoodbedrijven uit de regio.

Economische spin-off
Een mooi voorbeeld? “Onder de vlag van het Poultry Expertise Center zijn pluimveebedrijven en technische bedrijven uit de regio bezig met pilots om de fijnstofuitstoot in de stal te reduceren. Die pilots heb ik gepresenteerd in de werkgroep High Tech Farming in Brussel. We zijn nu in vergevorderde gesprekken met een Zweedse en Italiaanse regio die geïnteresseerd zijn in de technieken die wij testen.”

Die Brusselse exposure levert op termijn economische spin-off voor de hele Barneveldse economie, is de overtuiging van Berkvens. “Als je ziet hoeveel internationale delegaties op bezoek komen bij Barneveldse bedrijven als Moba, Denkavit of Jansen Poultry Equipment om te kijken welke hoogwaardige oplossingen wij hebben voor agrofoodvraagstukken… Die kennisexport opent nieuwe afzetmarkten. Uiteindelijk profiteren toeleveranciers in het mkb daar ook weer van.”

Routinier op economie
Berkvens is een routinier in de ambtelijke wereld. In 2000 stond hij aan de wieg van de gemeentelijke afdeling Economische Zaken. Als beleidsmedewerker was hij in de jaren die volgden onder meer betrokken bij het vormen van economisch beleid, het opzetten van overleg met ondernemersverenigingen, de strategische economische positionering van Barneveld en de uitgifte van bedrijventerreinen.

Tegenwoordig is Berkvens senior beleidsmedewerker internationalisering en strategische advisering. In die rol werkt hij één dag voor het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld. De overige dagen is hij vanuit de gemeente gedetacheerd bij de regio FoodValley, die hem weer heeft gestationeerd in Brussel.

Binnenhalen van subsidies
Naast het positioneren van FoodValley als dé Europese regio waar je moet zijn voor hoogwaardige agrofoodoplossingen, probeert Berkvens de kansen van Barneveldse bedrijven op Europese subsidies te vergroten. Ook dat is een kwestie van veel overleggen met onder meer ambtenaren van de Europese Commissie. “Voordat er subsidies beschikbaar komen, heb je een voortraject waarin wordt nagedacht over hoe het beleid eruit moet zien en waar er subsidie beschikbaar voor moet komen. Als je daarin kunt mee adviseren, wordt de kans groter dat bedrijven uit FoodValley uiteindelijk ook gebruik kunnen maken van die subsidies.”

Groeiende bekendheid in Europa
Dat FoodValley - en daarmee ook de Barneveldse ondernemers - vertegenwoordigd zijn in Brussel is best bijzonder, weet Berkvens. “Provincies en grote steden hebben vertegenwoordigers bij de EU, maar regio’s met een omvang als de onze niet. Dat betaalt zich uit, want in Europa is FoodValley inmiddels behoorlijk bekend. Als het gaat om de toekomst van de landbouw en agrofoodsector in Europa zijn we echt een regio waarnaar gekeken wordt. Doordat we ons op die manier profileren, weten wat de Europese ontwikkelingen en vragen zijn, kunnen bedrijven en kennisinstellingen effectiever een goede positie op de Europese markt innemen.”

EU-helpdesk voor ondernemers
Wil je weten of er een Europese subsidie beschikbaar is voor jouw plannen, projecten of innovaties? Of loop je in jouw bedrijf aan tegen een probleem wat te maken heeft met Europese regelgeving? Dan is het slim om even te bellen of te mailen met Jos Berkvens. Je kunt hem bereiken op J.Berkvens@barneveld.nl