Kunnen we georganiseerde samenwerking tussen bedrijven op Harselaar tot stand brengen? Dat gaat de gemeente Barneveld dit jaar onderzoeken.

“Op bedrijventerreinen zoals Harselaar liggen de nodige opgaven. Naast bestaande opgaven zoals de veiligheid en netheid van het terrein kun je ook denken aan nieuwe opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en netcongestie”, zegt wethouder Wim Oosterwijk.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Waar het eigenlijk om draait is de vraag: hoe zorgen we voor een toekomstbestendig bedrijventerrein? “Sommige opgaven kan je simpelweg niet individueel oppakken, bij andere opgaven is het efficiënter om samen te werken of eerlijker om de kosten met alle bedrijven op Harselaar te delen”, vervolgt Oosterwijk.

Informatie- en onderzoeksfase
In de loop van dit jaar voert de gemeente Barneveld onderzoek uit onder de circa 700 op Harselaar gevestigde bedrijven. Ook krijgen ondernemers meer informatie over mogelijke vormen van zo’n collectieve organisatie en de bekostiging daarvan. Oosterwijk: “Dat kan bijvoorbeeld via de reclamebelasting zoals in het centrum van Barneveld of via een bedrijveninvesteringszone (biz) zoals op De Briellaerd. Vooropgesteld: het is geen verkapte belastingheffing en we gaan als gemeente niet over wat er met dat geld gebeurt. Het moet een organisatie voor en door ondernemers zijn.”

Mogelijk verplichting op termijn
De gemeente Barneveld volgt met deze stap de Raad voor de Leefomgeving (Rli). Die adviseerde eind vorig jaar het Rijk om georganiseerde samenwerking op bedrijventerreinen eerst te stimuleren en op termijn wettelijk te verplichten. Oosterwijk: “Wat mij betreft kan je zo’n verplichting beter voor zijn. Door nu alvast een collectieve organisatie op te richten, kan je als ondernemers zelf bepalen aan welke doelen je samen wilt werken.”

Raad beslist over invoering
Het onderzoek naar collectieve samenwerking op Harselaar wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland. Voor een volgende stap ligt de bal ook bij de gemeenteraad. Die beslist over de eventuele invoering van bijvoorbeeld een reclamebelasting of een bedrijveninvesteringszone.