Vanaf 1 januari 2023 moet iedere bedrijfsruimte met een kantoorfunctie beschikken over een energielabel C. Voor bedrijfsruimtes die niet als kantoor gebruikt worden, zoals winkels, fabrieken en zorgcomplexen, geldt die verplichting dus niet.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen voor bepaalde kantoorpanden. Zo hoeft bijvoorbeeld een monument, een klein alleenstaand gebouw en een gebouw met een gemengde functie, waarbij het kantoor minder dan 50% van het geheel vormt, ook niet aan deze verplichting te voldoen. Deze laatste categorie is een belangrijke. Denk bijvoorbeeld aan een distributiecentrum waarin een groot deel gebruikt wordt voor opslag en maar een kleine deel gebruikt wordt als kantoor. Of denk aan een winkel met daarboven een kantoor. In die gevallen geldt de verplichting niet.  

Kan de investering in de verduurzamingsmaatregelen niet binnen 10 jaar terugverdiend worden? Doe dan een beroep op de hardheidsclausule Je hoeft dan niet volledig aan de label C verplichting te voldoen.

Handhaving
De handhaving vindt op gemeentelijk niveau plaats. Er is een beleidsnotitie ontwikkeld, maar iedere gemeente kan zelf bepalen hoe en wanneer ze gaat handhaven. Dat kan dus per gemeente verschillen. Uit de beleidsnotitie blijkt wel welke mogelijke sancties opgelegd kunnen worden. Dat kan variëren van het opleggen van een last onder dwangsom, waarbij je alsnog een korte periode krijgt om aan de label C verplichting te voldoen, tot het sluiten van het pand door de gemeente. De gemeente kan zelfs de overtreders strafrechtelijk laten vervolgen.

De gemeente zal in elk geval de eigenaar/verhuurder van een pand aanschrijven en daar handhavend tegen optreden. Maar als het pand verhuurd wordt en de huurder is bij de gemeente bekend, dan kan ook de huurder worden aangeschreven.

Interessante vragen
De wet is nog niet lang in werking getreden. Om die reden is er nog geen gepubliceerde rechtspraak. Dat zal de komende tijd veranderen. Dan zal duidelijk worden hoe de verschillende gemeenten zullen handhaven en wat het ontbreken van een C-label voor gevolgen heeft voor de relatie tussen een eigenaar/verhuurder en de huurder. Is er sprake is van een gebrek aan het gehuurde als het pand niet over een C-label beschikt? En wie (financieel) verantwoordelijk is voor de uit te voeren verduurzamingswerkzaamheden? Dat zijn interessante vragen.

Maarten Blok (advocaat ondernemingsrecht & vastgoedrecht bij Van Veen Advocaten)

www.vanveen.com