BARNEVELD - Netcongestie (filevorming op het stroomnet) is een probleem dat in eerste instantie met slimme administratieve aanpassingen opgelost kan worden. Mits ondernemers bereid zijn daaraan mee te werken.

Dat stellen de wethouders Wim Oosterwijk (Economie) en Jolanda de Heer (Duurzaamheid) in een gesprek met Business in Barneveld. Netcongestie is niet alleen een fors probleem in het Barneveldse, maar ook in den lande. Bedrijven kunnen niet uitbreiden omdat de capaciteit van het stroomnetwerk niet afdoende is. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij ondernemers besluiten om hun bedrijf elders te vestigen omdat ze niet de stroom geleverd kunnen krijgen die ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering.

Het wachten is op netbeheerders om de capaciteit uit te breiden door meer kabels aan te leggen en stations bij te bouwen, maar dat kan nog jaren in beslag nemen. Liander kampt met een enorm gebrek aan personeel en de levering van materialen gaat moeizaam vanwege de omstandigheden op de markt.

Maar een voorlopige oplossing is toch dichterbij dan wellicht gedacht, zegt Wim Oosterwijk. “Dat zit zo: bedrijven benutten hun maximumcapaciteit vaak maar enkele uren per dag. Dat betekent dat op andere uren de capaciteit door andere bedrijven zou kunnen worden gebruikt.’’ Er is dus wel genoeg stroom, vult Jolanda de Heer aan. “Het probleem van netcongestie is voor een belangrijk deel administratief van aard. En we hebben daarbij te maken met oude regelgeving die het lastig maakt om capaciteit onderling uit te wisselen.’’

Pilotstatus
De gemeente Barneveld is druk bezig om Harselaar op een landelijke pilot-lijst te krijgen om een betere verdeling van capaciteit toch mogelijk te maken. Er zijn namelijk aanpassingen in techniek en regelgeving nodig om dit te realiseren. “Niet dat het netwerk van Liander dan niet meer uitgebreid zou hoeven worden”, zegt De Heer. “Dat blijft evengoed wel nodig, maar we zouden voorlopig wel uit de brand zijn.”

Belangrijk is nu dat grootverbruikers op Harselaar met elkaar om de tafel gaan om deze nieuwe manier van het verdelen van stroom te realiseren. Oosterwijk: “We zijn inmiddels in gesprek met de twintig grootste verbruikers en de eerste tekenen zijn hoopvol. In het Barneveldse bedrijfsleven helpt men elkaar over het algemeen graag. We hebben er ook met deze kwestie vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Barneveldse Energie Centrale
De samenwerking tussen bedrijven zou nog een stuk verder kunnen gaan, vertelt De Heer. ‘’Nu is het nog zo dat alle bedrijven zelf de stroom afnemen of opwekken die ze voor hun eigen bedrijf nodig hebben. Je kunt er ook aan denken om alle opgewekte energie te bundelen in een eigen centrale en van daaruit te verdelen. Je zou zelfs naar een situatie toe kunnen dat een bedrijventerrein als Harselaar niet langer afhankelijk hoeft te zijn van een netbeheerder. Maar dat is toekomstmuziek. Wat we nu graag zien is dat Barneveldse bedrijven met elkaar nadenken over deze materie, om zo de grootste problemen al op korte termijn op te lossen.”

www.ondernemersloketbarneveld.nl