Werkgevers worden binnenkort geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht. Per 1 januari 2020 treedt namelijk de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking.

De WAB moet het, volgens Den Haag, voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Klinkt mooi, maar in de praktijk komt het erop neer dat flexwerkers en oproepkrachten veel duurder worden en komen er allerlei nieuwe administratieve verplichtingen bij. 

Zo schrijft de WAB voor dat flexwerkers en oproepkrachten al 4 dagen voor aanvang van de arbeid moeten worden opgeroepen. Gebeurt dat niet, dan is de oproepkracht niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep. Wordt de oproepkracht wel tijdig opgeroepen, maar wordt de oproep binnen 4 dagen ingetrokken, dan moet de werkgever toch het loon over de geplande oproep betalen. Oproepkrachten die eerder naar huis worden gestuurd houden ook recht op uitbetaling van de volledige oproep.

De grootste oproer zit hem echter in een nieuwe verplichting. Oproepkrachten moeten namelijk steeds na een periode van 12 maanden een schriftelijk aanbod van hun werkgever krijgen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren dat zij hebben gewerkt. De oproepkracht mag van dat aanbod afzien, maar als met het aanbod wordt ingestemd is het natuurlijk afgelopen met de flexibiliteit.

Wat betekent dit voor uw organisatie? De hoogste tijd om daar nu over na te denken. Omdat de regeling per 1 januari 2020 ingaat, krijgt iedere werkgever die vanaf dat moment 12 maanden of langer met oproepkrachten werkt er direct mee te maken. Ga dus na welke oproepkrachten straks een aanbod moeten krijgen en voor hoeveel uur dat aanbod moet gelden. Houd ook rekening met tijdelijke contracten.

Maar stel nou dat er geen aanbod wordt gedaan en de oproepkracht blijft gewoon flexwerken. Ik wil niet overdrijven, maar dat is pas echt vragen om problemen. De werknemer kan nog jaren later een beroep doen op dit loon vanwege de verjaringstermijn van 5 jaar. Dus als een oproepkracht na verloop van tijd niet meer wordt opgeroepen, dan kan alsnog tot 5 jaar terug, loon worden gevorderd voor de omvang die oorspronkelijk moest worden aangeboden. Dit kan per geval tienduizenden euro’s gaan kosten. Kortom: regel oproep goed en voorkom oproer!

Bert van Dijk, Salarisadviseur
T 0342-41 12 00, bvdijk@schuiteman.com

www.schuiteman.com