Door de krapte op de arbeidsmarkt denken veel bedrijven na hoe ze belangrijke medewerkers aan hun bedrijf kunnen binden. Werknemersparticipatie kan dan een slimme zet zijn.

Bij werknemersparticipatie geef je medewerkers de mogelijkheid een belang in je bedrijf te nemen. Het gaat daarbij vaak om directeuren, managers of sleutelfunctionarissen. Zij krijgen doorgaans een minderheidsbelang, waarbij de doorslaggevende zeggenschap wel bij jou als ondernemer blijft.

Waarom werknemersparticipatie?
Een aandelenbelang levert vaak pas na enkele jaren rendement op. Medewerkers commiteren zich hierdoor aan je bedrijf. Het hebben van aandelen verandert vaak iets in je mindset. Als je van elke euro die eruit gaat zelf 5 of 10 cent betaalt, geeft dat nog meer betrokkenheid. Werknemersparticipatie kan een mooie tussenstap zijn op weg naar een volledige management buy-out. Als je kinderen nog niet klaar zijn om jou op te volgen, kan werknemersparticipatie een interessante manier zijn om in de tussenfase de continuiteit van je bedrijf te borgen.

Financieringsconstructies
Niet iedere werknemer heeft genoeg geld om aandelen in je bedrijf te kopen. Gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden om een minderheidsparticipatie te realiseren. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de aankoop van aandelen (deels) verrekend wordt met toekomstige dividendstromen. Ook externe financiering of een lening bij de huidige aandeelhouder behoort tot de mogelijkheden. Er zijn dan wel fiscale aandachtspunten, waarover we je graag adviseren.

Aandachtspunten en advies
Denk je na over werknemersparticipatie? Dan voorzie ik jou en de medewerkers die participeren graag van deskundig advies en ondersteuning. De waardering van de aandelen moet bijvoorbeeld zorgvuldig gebeuren, om problemen met de fiscus te voorkomen. Als ondernemer is het belangrijk om zorgvuldig te kiezen: wie participeert wel en wie niet? Als objectieve buitenstaander kan ik je ondersteunen om die selectie te maken of je assisteren in de gesprekken met medewerkers. Ook kan ik de juridische kanten van werknemersparticipatie voor je verzorgen en je helpen bij het kiezen van de fiscaal meest voordelige oplossing. Zo draag ik bij aan een win-winsituatie voor jouw bedrijf én de participanten.

Ad Jonker is als registeraccountant gespecialiseerd in fusies, overnames en zakelijke mediation.

www.fuziesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl