Als je samen een bedrijf hebt, is het slim om jaarlijks jullie samenwerking te evalueren. Zo’n apk kan veel problemen voorkomen. 

Stel: je begint samen een bedrijf. Jij bent meer de ondernemer, je partner de technische man of vrouw. In het begin draag je waarschijnlijk 50/50 bij aan het resultaat. Maar naarmate je bedrijf groeit, verandert die verhouding. Tegen de tijd dat je twintig mensen in dienst hebt, ben jij als ondernemer voor 80% verantwoordelijk voor het resultaat. Terwijl je nog hetzelfde verdient en evenveel aandelen bezit. Het zijn situaties die, als je ze niet bespreekt, waarschijnlijk vroeg of laat voor problemen zorgen.

Door de tijd veranderen verhoudingen
Helaas evalueren echter maar weinig zakenpartners hun samenwerking. Eenmaal ingezette samenwerkingen worden al snel als vanzelfsprekend beschouwd. Terwijl dat helemaal niet zo logisch is. De markt waarin je opereert verandert sneller dan ooit, je bedrijf ontwikkelt zich en ook zelf verander je door de jaren heen.

Evalueer met externe gespreksleider
Daarom adviseer ik zakenpartners om minimaal een keer per jaar de samenwerking te evalueren. Doe dat buiten je kantoor en het liefst met een externe gespreksleider, die jullie helpt om buiten de vastgeroeste communicatiepaden te treden en ook gevoelige thema’s op tafel brengt.

Kijk ook naar karakter en achtergrond
Neem bijvoorbeeld jullie privésituaties. Die zijn óók van invloed op je samenwerking. Heb jij nog een flinke hypotheek en een gezin te onderhouden, terwijl je zakenpartner financieel onafhankelijk is? Grote kans dat je dan anders denkt over de toekomst van je bedrijf en de gewenste groeisnelheid.

Stabiel zakelijk partnerschap
Als business mediator neem ik graag die rol van gespreksleider op me. Ik ben gewend om zakelijke samenwerkingen te analyseren, de verschillende belangen in kaart te brengen, een gevoelig gesprek daarover in goede banen te leiden en snel te schakelen bij verschil van inzicht. Zo’n apk van je samenwerking draagt bij aan de stabiliteit van jullie zakelijke partnerschap of helpt – als het niet anders kan – om op een goede manier uit elkaar te gaan. Want als je een conflict met je zakenpartner krijgt, weet je een ding zeker. Dat levert alleen verliezers op.

Ad Jonker is een registeraccountant die zich gespecialiseerd heeft in fusies, overnames en business mediation.

www.fuziesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl