Stelt u zich voor. U bent schilder en hebt werkzaamheden verricht. De klant maakt een enkele opmerking over de kleur van de verf, die anders uitvalt dan verwacht. Dit terwijl u voorafgaand aan de offerte nog een sample heeft gestuurd. Verder uit de klant tevreden signalen. De werkzaamheden lijken naar behoren uitgevoerd.

Betaling blijft uit
Achteraf beginnen de problemen: de klant betaalt de factuur niet. Na het versturen van een aanmaning komt de aap uit de mouw. De klant weigert te betalen, omdat de kleur van de verf niet is zoals verwacht. Er valt niet over te praten. Wat nu? Procederen lijkt de enige optie. Met een gerechtelijk vonnis kan betaling afgedwongen worden. Tegelijkertijd is procederen kostbaar.

Kansen en kosten van een procedure
Is het wijs om over te gaan tot een procedure, of kunt u dit beter laten? Een zakelijke afweging van het belang van uw vordering tegen de kansen en kosten van de procedure kan helderheid bieden. Dan weet u in elk geval waar u aan begint. Of het u nu gaat om het principe of om de euro’s.Omdat wij hier dagelijks mee te maken hebben, kunnen wij een goede inschatting geven van de kansen en de kosten. Dat is altijd maatwerk, want elke casus is anders. Daarbij hebben we naast de kansen en de kosten ook oog voor de verhaalbaarheid van de vordering. Om in Barneveldse begrippen te spreken: Een kale kip kan men niet plukken.

Naast het opstarten van een procedure, kunt u ook eerst kiezen voor een incassotraject. Waar nodig zetten we bijzondere incassomiddelen in, zoals een conservatoir beslag, een incasso kort geding of een faillissementsaanvraag.

Heeft u te maken met wanbetaling en wilt u weten of het verstandig is om ons in te schakelen? Dan kunt u hierover contact opnemen voor een vrijblijvende inschatting.

Willemijn van ’t Hul is als jurist verbonden aan Wolleswinkel Hofman advocaten in Barneveld.

legal@wolleswinkelhofman.nl | 0342 491 028
www.wolleswinkelhofman.nl