BARNEVELD - Veel agrarisch ondernemers werken keihard, maar houden onderaan de streep nauwelijks iets over. En weten niet goed in welke richting ze de oplossing moeten zoeken. Dat kan anders, vindt een groep regionale bedrijven en organisaties. Daarom lanceren ze de Agro Ondernemersscan.

De Agro Ondernemersscan is een initiatief van Schuiteman Accountants & Adviseurs, Van Westreenen, Boerderij 't Paradijs, gebiedscoöperatie O-Gen en Rabobank Gelderse Vallei. Kern van de scan is een diepte-interview met de boer. Daarin komen thema’s als de bedrijfs- en gezinssituatie, vergunningen, inkomensontwikkeling, visie op ondernemerschap, strategische koers en bedrijfsontwikkeling aan bod. Al die input wordt besproken door een multidisciplinair team, met expertise in onder meer financien, nieuwe agrofoodconcepten, business development en plattelandsontwikkeling.

“Boeren krijgen veel tips en adviezen, maar daar zit meestal een specifieke expertise achter. Wij geloven dat je tot betere oplossingsrichtingen en meer creativiteit komt als je met een team naar casussen kijkt”, vertelt Evert-Hein Schuiteman, die aan de basis van de scan stond. Doel van de scan is om de strategische vragen van de agrarisch ondernemer in kaart te brengen en oplossingsrichtingen aan te dragen die passen bij het bedrijf én de ondernemer. “Wij helpen ondernemers om van afstand naar hun eigen bedrijf te kijken. Je kunt de uitkomst van de Agro Ondernemersscan zien als een rotonde met verschillende afslagen. Wij geven aan welke afslagen je kunt nemen, als ondernemer beslis je zelf welke richting je kiest en wie je daarvoor inschakelt”, vult IJsbrand Snoeij aan, die als ‘zij-instromer’ Boerderij ‘t Paradijs in Barneveld opzette.

Verbinden
Het multidisciplinaire team ziet voor zichzelf verder een regie- en verbindingsfunctie weggelegd. “Wij spreken regelmatig mensen die goede ideeën hebben, maar geen locatie. Die willen we verbinden aan agrarisch ondernemers die wel de ruimte hebben maar niet weten wat ze daarmee moeten. Ook willen we informatie delen over bijvoorbeeld concepten voor zorgboerderijen of andere nevenactiviteiten op het boerenerf”, vertelt Snoeij.
Deelnemers investeren zelf 6 tot 8 uur tijd en een bedrag van 500 euro in de Agro Ondernemersscan. Rabobank Gelderse Vallei draagt de overige kosten voor de twintig pilotscans die in 2019 beschikbaar zijn. De bank wil zo een bijdrage leveren aan toekomstbestendig ondernemerschap en de vitaliteit van de agrofoodsector.

Die staat namelijk onder druk. Boeren hebben het lastig in een systeem dat gericht is op steeds verdere schaalvergroting en nog efficiëntere productie. Door de scheve machtsverhoudingen in de keten is het rendement op eigen vermogen en arbeid vaak gering. Ook vergrijst de sector sterk. Dat is niet alleen het probleem van de boeren zelf. Als akkerbouwers en veehouders wegvallen, raakt dat ook foodverwerkende en faciliterende bedrijven in de keten. Uiteindelijk kan daardoor zelfs het gehele businessmodel van de plattelandsregio onder druk komen te staan. “Wij voelen ons verantwoordelijk voor deze regio, de sector en onze klanten”, vertelt Petra Aben, Manager Food & Agri van Rabobank Gelderse Vallei. “De Agro Ondernemersscan is een mooie aanvulling op de manier waarop we agrarisch ondernemers nu al ondersteunen.”

Scan aanvragen
Agrariërs die mee willen doen aan de scan kunnen dat aangeven bij gebiedscooperatie O-Gen via info@o-gen.nl of (033) 277 6390.