BARNEVELD - De thema’s die in 2019 bij de BIK centraal staan zijn Regio Foodvalley en duurzaamheid. Dat gaf voorzitter Gijs Eikelenboom aan tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen 12 januari.

Eikelenboom werd in september al gevraagd om voorzitter te worden van de commissie van de nieuwe strategische agenda Foodvalley voor 2019-2025. Met deze nieuwe agenda wordt bepaald hoe Regio Foodvalley zich economisch en maatschappelijk kan ontwikkelen. Waarbij de focus ligt op thema’s als verduurzaming van de agrarische sector, voeding en gezondheid, duurzaamheid, menselijke capaciteit en clusters over sectoren heen. In zijn speech attendeerde Eikelenboom de aanwezige leden om gebruik te maken van de kansen die Regio Foodvalley hen biedt.

Circulaire economie
Ook gaat de BIK zijn pijlen verder richten op duurzaamheid. Het bestuur is van mening dat ondernemingen en instellingen een maatschappelijke verplichting hebben om duurzaamheid centraal te stellen binnen de bedrijfsvoering. Onder meer door maatregelen te nemen op het gebied van CO2- en energiereductie, grondstoffengebruik, goed werkgeverschap en de circulaire economie. Het bestuur van de BIK verkent het komende jaar de mogelijkheden van samenwerkingen voor en tussen bedrijven die circulaire uitdagingen aan willen gaan.

Lustrum
Naast Regio Foodvalley en duurzaamheid staat ook het 50-jarig jubileum van de BIK op de agenda. De voorzitter riep de aanwezige leden op om alvast het weekend van 20 en 21 september vrij te houden voor een jubileumfeest. Leden van de JOS zijn ook van harte uitgenodigd om het jubileum mee te vieren.

h bikbarneveld.nl