BARNEVELD - Nog intensiever samenwerken om Foodvalley tot een super innovatieve topregio te maken op het gebied van duurzame landbouw en gezonde voeding. Én een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is.

Dat is ambitie van de regio zoals het staat verwoord in de nieuwe zogenoemde Strategische Agenda voor de periode 2020-2025. Holmer Doornbos, die het project begeleidt, is bepaald niet ontevreden over de afgelopen vijf jaar, maar het kan ook beter én concreter, zo geeft hij aan. Dat Regio Foodvalley soms wat ver afstaat van de dagelijkse business van ondernemers, geeft Doornbos toe. “Maar’’, zo voegt hij toe: “Er gebeuren mooie dingen die ons wel degelijk allemaal aangaan. Een mooi voorbeeld is de samenwerking die is ontstaan rondom de fijnstofproblematiek. Fijnstof is een serieus probleem in de regio. Maar mede dankzij de samenwerking in Regio Foodvalley zijn er nu een aantal bedrijven, agrarische ondernemers en kennisinstellingen met heel concrete projecten bezig om fijnstof in kaart te brengen en oplossingen te vinden. Dat is geen academisch feestje… Er zijn nu IT-bedrijven, gemeenten, provincies, agrariërs en wetenschappers die de koppen bij elkaar steken voor concrete oplossingen.’’

Dergelijke successen kunnen ook op andere vlakken behaald worden, voorspelt Doornbos. “Juist nu er zo’n mooi mechanisme ligt in Regio Foodvalley. Denk aan het terugdringen van stikstof of een versnelde uitrol van 5G in onze regio. Maar ook als het om energietransitie, de arbeidsmarkt en de circulaire economie gaat, komen er grote opgaven op ons af waar we een antwoord op moeten hebben. Daarin hangt veel met elkaar samen. Als je een topregio wilt zijn op gebied van landbouw en voeding, moet je ook zorgen dat de arbeidsmarkt op orde is, dat de opleidingen goed aansluiten op beschikbare banen, dat de infrastructuur klopt, dat er voldoende woningen zijn en ga zo maar door. De samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid zoals die er nu ligt heeft zich bewezen en daar kunnen we echt verder mee.’’

De nieuwe Strategische Agenda is samengesteld door een commissie onder voorzitterschap van Gijs Eikelenboom die ook voorzitter is van de BIK. Holmer: “De agenda wordt nu voorgelegd aan alle acht gemeenteraden van Regio Foodvalley, maar ook bij alle ondernemersorganisaties en betrokken onderwijsinstellingen.’’

De BIK is een actieve en doortastende ondernemersvereniging. Er worden dynamische en leerzame ontmoetingen georganiseerd én de BIK maakt zich hard voor zaken die Barneveldse ondernemers raken.

www.bikbarneveld.nl