BARNEVELD - De inmiddels eindeloos lijkende strijd tussen Bosch Beton en de gemeente Barneveld kreeg onlangs een pikant staartje bij de Raad van State. De vraag is alleen of ondernemers in Nederland daar zo blij mee zijn. 

De ruzie spitste zich dit keer toe op de vraag hoeveel bedrijven moeten meebetalen aan de Verlengde Mercuriusweg, die Harselaar-Zuid en de Harselaar-Driehoek verbindt met de A1. In het exploitatieplan van de Harselaar-Driehoek had de gemeente de grond voor die weg voor 40 euro per meter in de boeken gezet. Het Kootwijkerbroekse bedrijf stelde bij de rechter dat de rekening flink omlaag kon, omdat de gemeente de grond voor de weg in 1982 voor omgerekend slechts 1,64 euro per meter aangekocht had.

Aan de Raad van State om deze gevoelige knoop door te hakken, in de wetenschap dat de uitspraak grote consequenties zal hebben voor nieuwe bedrijventerreinen elders in Nederland. Daarom besloten de rechters om advies te vragen aan zes onafhankelijke instanties, een primeur in Nederland. Het ging daarbij om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, het Instituut voor Bouwrecht en de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Mede op basis van de adviezen besloot de Raad van State vorige maand om de gemeente Barneveld gelijk te geven, waardoor bedrijven in Barneveld en de rest van Nederland meer moeten meebetalen aan de aanleg van wegen van en naar hun bedrijventerrein.

Het huidige conflict tussen de gemeente en Bosch Beton is er een in een lange rij. Bosch Beton is al sinds 1968 illegaal gevestigd in het buitengebied van Kootwijkerbroek. De gemeente wil het bedrijf er daarom weg hebben. Bosch Beton bezit grond in de Harselaar-Driehoek, waar het een nieuwe betonfabriek kan bouwen, maar protesteerde steeds tegen de gemeentelijke plannen met het gebied. Zo werd er geruzied over de hoogte van de opslag en de silo's, de toegestane milieucategorie en een stuk grond dat de gemeente van Bosch Beton nodig had om een ontsluitingsweg aan te leggen. Dat leidde tot diverse ultimatums, dwangsommen en onteigeningsprocedures. Inmiddels lijkt de kogel door de kerk. Bosch Beton gaf vorig jaar tegen de Barneveldse Krant aan dat het gaat verhuizen naar de Harselaar-Driehoek. Dit terrein is z'n 24 hectare groot en ligt tussen de A1, Harselaar-Oost en de vuilnisbelt van Vink.