Richt je samen een nieuw bedrijf op? Of ga je participeren in een bestaande onderneming? Dan is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Ik leg je uit wat je in zo'n overeenkomst kan regelen.

Welke beslissingen neem je samen?
Vaak zijn aandeelhouders in een bedrijf zelfstandig en onbeperkt bevoegd. Dat is handig, maar kan ook voor conflicten zorgen. In een aandeelhoudersovereenkomst kun je vastleggen welke beslissingen met beider instemming genomen moeten worden. Vaak gaat het dan om investeringen in onroerend goed, het aangaan van financieringen en het aannemen of ontslaan van key functionarissen. Deze lijst met zogenaamde (zware) handelingen kan ook dienen ter bescherming van een minderheidsaandeelhouder.

Hoe lang krijg je doorbetaald?
Stel dat je compagnon arbeidsongeschikt raakt of langdurig ziek wordt. Hoe lang ontvangt hij of zij dan nog de managementfee? Bespreek dat en leg het vast voordat je gaat samenwerken. Als een aandeelhouder komt te overlijden, zijn de erven vaak verplicht om de aandelen aan te bieden. De andere aandeelhouders hebben mogelijk niet de middelen om die aandelen over te nemen. In zulke situaties kan een compagnonsverzekering uitkomst bieden.

Wat als je wilt stoppen?
Veel conflicten tussen aandeelhouders gaan over het beëindigen van de samenwerking. Spreek daarom af via welke methode de waarde van aandelen bepaald wordt als één van de aandeelhouders wil uitstappen en op welke wijze de afwikkeling van de koopsom plaatsvindt. Verder ligt een non-concurrentiebedring en anti-ronselbeding voor de hand. Je wilt niet je compagnon uitkopen, om er achter te komen dat hij of zij onder eigen vlag verder gaat en je beste klanten en medewerkers meeneemt.

Wat als je ruzie krijgt?
Als er toch onoverbrugbare meningsverschillen ontstaan, is het handig als je in ieder geval op één lijn zit over hoe je aan een oplossing gaat werken. In een geschillenregeling kun je vastleggen dat je in zo’n geval een externe mediator inschakelt en niet direct allebei een advocaat belt.

Heb je vragen over een aandeelhoudersovereenkomst of wil je ondersteuning en advies bij het opstellen of over samenwerken en participeren? Ik help je graag.

 Ad Jonker is partner en registeraccountant bij JonkerFieret in Barneveld.

www.fusiesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl