BARNEVELD - Hoe zorgen we ervoor dat Barneveldse bedrijven nu en in de toekomst de juiste medewerkers kunnen vinden? Dat is een vraag waar ook op het Barneveldse gemeentehuis volop over wordt nagedacht. 

“Voor de economische groei en brede welvaartsontwikkeling in Barneveld is het belangrijk dat bedrijven kunnen blijven groeien en daar zijn medewerkers voor nodig. Ondernemers zijn daarin zelf natuurlijk als eerste aan zet, maar ook als gemeente hebben we er belang bij dat er genoeg goede werkgelegenheid is voor al onze inwoners. Van mbo’ers tot hbo’ers en wo’ers”, vertelt wethouder Economische zaken Didi Dorrestijn-Taal.

Human Capital Agenda
Kortom: er is een gezamenlijk belang. Dat gezamenlijke belang is de reden dat Barneveld met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, andere gemeenten en regiopartners samen optrekt in de Economic Board van de Regio FoodValley. Deze board werkt op haar beurt aan de Human Capital Agenda, een programma dat gericht is op een optimaal functionerende arbeidsmarkt voor werkgevers en werknemers in Regio Foodvalley.

Die Human Capital Agenda kent verschillende deelthema’s. Zo wordt er gewerkt aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, om te zorgen dat jongeren als ze van school komen over de juiste kennis en competenties beschikken. Andere speerpunten in de Human Capital Agenda zijn het behoud van toptalent voor de regio, maximale arbeidsparticipatie en het betrekken van mensen die een klein zetje in de rug nodig hebben als het om werk gaat.

In de afgelopen jaren stimuleerde de gemeente Barneveld al volop initiatieven op dit gebied. Zo ging de gemeente een aantal jaren geleden met ondernemers op reis naar Twente, om daar te kijken hoe bedrijven en onderwijsinstellingen samen jongeren enthousiast maakten voor de technieksector. Daar kwam uiteindelijk de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) uit voort. Ook steunde de gemeente Barneveld initiatieven als Barneveld Tomorrow, dat hoogopgeleide jongeren probeert te behouden voor Barneveld.

De kansen liggen in de regio
“Met de Economic Board inventariseren we op dit moment al die initiatieven in de regio. Want de indruk is dat er lokaal gigantisch veel gebeurt, maar dat we elkaar nog veel te weinig vinden en nog veel te weinig samenwerken en van elkaar leren”, zegt Gijs Eikelenboom die als BIK-voorzitter aanschuift in de Economic Board van de Regio FoodValley. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als jongeren uit bijvoorbeeld Ede of Wageningen straks ook instromen in de Barneveldse Techniek Opleiding? En dat omgekeerd Barneveldse jongeren de Food Academy in Nijkerk weten te vinden of de ICT Campus in Veenendaal? Eikelenboom: “De winst die we kunnen behalen zit écht in de verbinding.”

Die winst van regionale samenwerking ziet wethouder André van de Burgwal ook als het gaat om ‘werk en inkomen’, dat tot zijn portefeuille behoort. “Inwoners van Barneveld die werkloos raken, lopen de eerste twee jaar bij het UWV. Daar moeten ze dus weten welke initiatieven er zijn om bijvoorbeeld de overstap te maken naar een loopbaan in de zorg of techniek.”

Alle potentieel benutten
Tijd te verliezen? Die is er niet. Want nu de coronacrisis achter de rug is begint de arbeidsmarkt weer in haar voegen te piepen en te kraken. In veel sectoren kunnen werkgevers al nauwelijks personeel meer vinden. Van de bouw tot de zorg en van transport tot de ICT-sector: overal staan vacatures open. “De werkloosheid in Barneveld ligt nu geloof ik op 1,5 procent. Dat is eigenlijk te laag, want je hebt als bedrijfsleven een bepaalde reservepoule nodig om in te spelen op groei en veranderingen in de markt”, zegt Gijs Eikelenboom.

“Daarom is het van groot belang dat we meer mensen aan het werk krijgen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die nog niet actief naar werk zoeken, maar ook arbeidsmigranten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die hierheen gevlucht zijn. We kunnen ons als bedrijfsleven simpelweg niet permitteren om zoveel potentieel langs de kant te laten staan”, vervolgt de BIK-voorzitter. “Daar moeten we in regionaal verband echt mee aan de slag. Nu zijn statushouders bijvoorbeeld vaak al vijf jaar in Nederland voordat ze überhaupt mogen werken. Hoe mooi zou het zijn als we ze veel eerder aan de slag kunnen helpen, wat ook weer bijdraagt aan hun integratie?”

Als het gaat om die arbeidsparticipatie liggen er ook kansen voor bedrijven zelf, door kritisch te kijken naar vacatures. “In de huidige krappe arbeidsmarkt vind je waarschijnlijk niet iemand die aan al je eisen voldoet en direct 120% inzetbaar is. Maar er zijn wel mensen die nog veel kunnen leren en met een klein beetje hulp heel waardevol kunnen zijn voor je bedrijf”, zegt André van de Burgwal. “ Als gemeente hebben we vervolgens veel instrumenten om bedrijven op dat gebied te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan loonkostensubsidie, maar ook aan de adviseurs van het Werkgeverservicepunt die met je mee kunnen denken over hoe een vacature met wat kleine aanpassingen misschien wél ingevuld kan worden door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Blijven samenwerken
Laten we niet vergeten dat er al veel goed gaat op de arbeidsmarkt, benadrukt Didi Dorrestijn-Taal tot slot. “Een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de Techniekhal die nu gebouwd wordt bij de Meerwaarde, waar kinderen straks kennis maken met de zeven werelden van techniek. Samen met de BTO ontstaat zo een doorlopende technische onderwijslijn voor jongeren in eigen dorp. Dat is echt een compliment waard en was niet gelukt zonder nauwe samenwerking. Laten we die samenwerking blijven zoeken, want je hebt elkaar echt nodig voor een sterke en gezonde arbeidsmarkt.”            

www.ondernemersloketbarneveld.nl