STROE - Waar nu nog schapen grazen op het braakliggende terrein langs de A1 ter hoogte van Stroe, gaat naar verwachting in het najaar van 2022 de schop in de grond voor bedrijventerrein Tolnegen West.

Tijdens de online inloopavond eind november werden Stroese inwoners, ondernemers en andere belangstellenden door de gemeente bijgepraat over de plannen. Het nieuwe bedrijventerrein wordt circa 3 hectare groot, met kavels van 500 m² tot 2.500 m².

Vijftien jaar geleden al werd de grond aangekocht door een groep Stroese ondernemers, die de realisatie wilden veiligstellen van een lokaal en kleinschalig bedrijventerrein. Dat er nu schot zit in de ontwikkeling ervan is goed nieuws voor het hele dorp, vindt Michael Zoethout, voorzitter van ondernemersvereniging De Stroot. “Veel kleine ondernemers willen graag in Stroe blijven. Zzp’ers bijvoorbeeld, die in een nieuwbouwhuis wonen en ruimte huren van een boer maar niet kunnen doorgroeien vanwege ruimtegebrek. Voor deze ondernemers is de Harselaar of een verhuizing naar Ede geen optie, omdat ze dicht bij huis willen blijven. Maar ook grote en hindergevende ondernemingen die nu nog gevestigd zijn in het dorpscentrum krijgen de gelegenheid om een bedrijfskavel te kopen. Het is de bedoeling dat de bedrijfslocaties die hierdoor leeg komen te staan zoveel mogelijk een woon- of maatschappelijke functie krijgen. Dat geeft rust én nieuwe ontwikkelmogelijkheden in het dorp, en daar zullen veel inwoners van Stroe heel blij mee zijn.”

Groen en duurzaam
Woonkwaliteit terugbrengen door bedrijven te verplaatsen en te centraliseren staat centraal in de dorpsvisie van Stroe, vertelt projectleider Paula Valkier. “Het initiatief komt dus eigenlijk vanuit het dorp zelf. Als gemeente hebben we dat opgepakt en samen werken we richting de realisatie van een groen en duurzaam bedrijventerrein waar Stroese ondernemers in hun eigen dorp met plezier verder kunnen groeien.” Inmiddels is er een project opgestart, vinden de eerste voorbereidende onderzoeken (o.a. naar stikstof) plaats en worden er suggesties en opmerkingen uit de omgeving opgehaald. Later zal ook een bestemmingsplanprocedure gestart worden en besluit de gemeenteraad over het plan. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Paula Valkier via 14 0342 (netnummer niet nodig) of p.valkier@barneveld.nl.