Sinds 2022 is de aftrek scholingskosten in de IB komen te vervallen. Kent de overheid dan niet de uitdrukking ‘Stilstaan is achteruit gaan!’? Zeker wel, met de subsidieregeling Stimulering Arbeidsmarkt Positie, ook wel STAP genoemd, stimuleren zij een opleiding juist.

Met STAP kan subsidie worden aangevraagd om scholing te financieren. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, vergoedt STAP tot 1.000 euro aan opleidingskosten per jaar. Kost de opleiding meer, dan moet de deelnemer de meerkosten zelf betalen. Het opleidingsinstituut vraagt de subsidie met behulp van een e-factuur bij  het UWV aan. Dit kan alleen als de deelnemer een connectie heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, 18 jaar of ouder is, de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, een EU-burger is en ten minste 6 maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen in de afgelopen 2 jaar.

U kent vast de uitspraak wel: alles wat je aandacht geeft groeit. Dat geldt zeker ook voor uw medewerkers. Door te investeren in personeelsontwikkeling bewerkstelligt u de groei in productiviteit, motivatie en werkplezier. Door ervoor te zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied verbetert u waarschijnlijk ook de concurrentiepositie van het bedrijf. Daarnaast biedt scholing de medewerker een kans voor een loopbaanmogelijkheid binnen uw onderneming. Goed opgeleide werknemers vormen tenslotte het sociaal kapitaal van de onderneming.

STAP is op 1 maart 2022 live gegaan en de werkgevers hebben de weg naar STAP inmiddels al succesvol gevonden, dit blijkt wel uit het feit dat de eerste twee aanvraagrondes binnen een kort tijdsbestek waren volgeboekt. Moet u dan maar geen gebruik maken van STAP? Zeker wel, zou mijn antwoord in deze zijn. Subsidieaanvragen die nu niet zijn toegekend kunnen in een volgende ronde opnieuw worden aangevraagd.

Helaas komen niet alle opleidingen en cursussen in aanmerking voor STAP. De cursus of opleiding moet staan in het STAP-scholingsregister en… niet onbelangrijk, de opleiding mag nog niet gestart zijn.

Met STAP heeft de overheid inmiddels een stap vooruit gezet, nu u nog!

Erik Kuiter
Salarisadviseur
T: 0342-41 12 00
E: ekuiter@schuiteman.com

www.schuiteman.com