Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor de verkrijging van woningen gold tot en met 2020 een tarief van 2% en voor andere onroerende zaken dan woningen een tarief van 6%.

Met ingang van dit jaar is het tarief voor onroerende zaken, niet zijnde woningen, verhoogd naar 8%. Tegelijkertijd zijn er extra voorwaarden gesteld aan de toepassing van het verlaagde tarief van 2% voor woningen. Zo geldt het verlaagde tarief van 2% alleen nog voor de verkrijging van woningen door een natuurlijk persoon die de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken. Met andere woorden: voor toepassing van het verlaagde tarief moet je daadwerkelijk voor langere tijd in de woning gaan wonen. Voorafgaand aan de verkrijging moet dit ook duidelijk, stellig en zonder voorbehoud schriftelijk worden verklaard.

Daarnaast hebben we weer een nieuwe vrijstelling in de overdrachtsbelasting, ook wel de zogenaamde startersvrijstelling genoemd. Ook hiervoor geldt dat sprake moet zijn van een woning die door een natuurlijk persoon anders dan tijdelijk als hoofdverblijf zal worden gebruikt. De vraag is wat moet worden verstaan onder anders dan tijdelijk. Dit begrip zal ongetwijfeld leiden tot jurisprudentie. Uit een vraag en antwoordbesluit van de staatssecretaris van Financiën kan worden afgeleid dat als vuistregel kan worden aangehouden dat een periode van minimaal een half jaar wordt aangemerkt als anders dan tijdelijk.

Daarnaast gelden voor deze vrijstelling nog vier voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de verkrijger tussen de 18 en 34 jaar oud is. De tweede voorwaarde is dat de verkrijger de vrijstelling nog niet eerder heeft gebruikt. De term startersvrijstelling is dus misleidend omdat een echte starter van 36 jaar op de woningmarkt geen recht heeft op deze vrijstelling terwijl een doorstromer van 34 jaar de vrijstelling wel kan toepassen. De derde voorwaarde is dat de woning niet meer dan € 400.000 waard mag zijn. Tenslotte moet de verkrijger voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud schriftelijk verklaren dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Ook nu gaat de slogan “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” niet op. Voor de adviseurs wordt het steeds leuker, maar voor u wordt het niet makkelijker. Raadpleeg daarom uw adviseur!

Wim de Vries is manager Belastingadviseur bij Visser & Visser. Hij is bereikbaar via 06 - 16 50 47 00 en wdevries@visser-visser.nl.

www.visser-visser.nl