BARNEVELD – De regio FoodValley werkt aan een nieuwe strategische agenda, met ambities en speerpunten voor de periode 2026 tot 2030. Jaap van Beek (Visser & Visser Accountants - Belastingadviseurs) denkt namens ondernemers in de regio mee over de nieuwe agenda.

De nieuwe strategische agenda wordt opgesteld door een commissie van de Economic Board Regio Foodvalley. In de commissie zitten naast Van Beek en andere ondernemers ook vertegenwoordigers van gemeenten en onderwijsinstellingen.

Waarom is zo'n strategische agenda belangrijk?
“Er liggen grote opgaven voor ons in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw of bereikbaarheid. Het is belangrijk om als FoodValley een duidelijk verhaal te hebben naar de provincie of Den Haag, ook met het oog op de financiering van die opgaven”, zegt Van Beek.

Welk geluid ga je namens ondernemers inbrengen?
“Wat ik zelf zie is dat er de komende jaren druk ontstaat op de schaarse ruimte in de regio. Daarin is het belangrijk dat er ook oog is voor bedrijvigheid. Verder denk ik dat het belangrijk is dat we onze sterke positie als agrifoodregio vasthouden, waarbij het goed zou zijn als er ook oog is voor de bijdrage die mkb- en familiebedrijven daaraan leveren. Maar laat ik voorop stellen dat ik niet ‘mijn’ geluid wil laten horen aan tafel. Ik wil input ophalen bij ondernemers. Als jij zaken hebt die volgens jou belangrijk zijn voor de agenda, bel of mail me dan.”

Jaap van Beek (Visser & Visser) is lid van de Commissie Strategische Agenda.