BARNEVELD - Met de pijlsnelle komst van corona in 2020 liet het team Economische Zaken (EZ) van de gemeente Barneveld er geen gras over groeien. Vanaf dag één stond de alerte Coronadesk lokale ondernemers bij met raad en daad. Ies Bos en Frits op de Haar zijn beiden lid van het team EZ: “De ondernemers in Barneveld tonen heel veel veerkracht en saamhorigheid.”

Ies heeft een veelzijdige achtergrond in de bank- en financiële sector. Vanuit het bankwezen werd hij uiteindelijk zelfstandig adviseur, onder andere voor de financiering van bedrijven en als coach voor crowdfunding: “De meeste mkb'ers en zzp'ers hebben geen relatiemanager meer bij hun bank en missen hun sparringspartner. Juist dát element vind ik zo aantrekkelijk. Via via kwam ik in contact met de gemeente Barneveld. Zij zochten voor enkele dagen per week een Relatiemanager Evenementen op de afdeling EZ. De naam zegt het al: relatiemanager. Dat betekent contacten leggen en onderhouden met aanvragers van evenementen.” Vol enthousiasme stapte Ies in die functie, maar al na een halfjaar legde corona alle evenementen compleet stil. Team EZ zag in Ies de ideale stuwende kracht achter een in allerijl op te richten gemeentelijke Coronadesk: “Bedoeld als veelzijdige vraagbaak voor alle Barneveldse ondernemers.”

Economische kenschets
Frits op de Haar is binnen team EZ van de gemeente Barneveld actief als Accountmanager Economie: “De rode draad in alles wat ik doe? Ruimtelijke economische ontwikkeling. Ik werk nu vier jaar in deze functie en het bevalt mij prima. Onder andere help ik bedrijven hun weg vinden in de gemeentelijke organisatie.” Frits geeft een heldere kenschets van de economische bedrijvigheid in Barneveld: “Veel maakindustrie en ook opvallend veel zzp’ers, vooral bouwgerelateerde eenpitters. Barneveld telt verder veel relatief grotere familiebedrijven. Men kent elkaar en helpt elkaar hier.”

Geleerd van eerdere crisissen
Vanaf dag één van de coronacrisis stond Frits samen met Ies schouder-aan-schouder in de splinternieuwe Coronadesk: “We hebben van vorige crisissen, zoals de fipronil- en de kredietcrisis, geleerd dat je direct moet handelen. Ies focust op het mkb, horeca en recreatie en ik vertegenwoordig de gemeente richting de industriële bedrijven.” De Coronadesk is een initiatief van de gemeente én de Barneveldse Industriële Kring (BIK).

Vraagbaak
De Coronadesk vervulde direct de belangrijke functie van vraagbaak. Ies: “Veel zzp'ers zagen hun opdrachten in één keer vervliegen en bij winkeliers bleven de klanten weg. We kregen veel vragen over de Tozo-regeling. Je zag een gapend informatiegat tussen wat de regering als hulpmaatregelen aankondigde en de feitelijke uitwerking daarvan, omdat ministeries en veiligheidsregio’s daar na de aankondiging van het kabinet eerst mee aan de slag moesten. We hebben ons uiterste best gedaan voor ondernemers en zzp’ers om die lacune te vullen.” De Coronadesk zag haar taak ruim. “We adviseerden over de TOZO-, NOW- en TVL-regeling en verwezen ondernemers naar het juiste loket. Daarnaast adviseerden we huurders om met hun huurbaas contact op te nemen over uitstel of (tijdelijke) verlaging van de huur. Adviseerden we ondernemers met een eigen bedrijfspand om met hun financierder contact op te nemen over uitstel van betaling van de hypotheek en ten slotte adviseerden we hen om contact op te nemen met de Belastingdienst (al dan niet via hun accountant) over uitstel van de belastingbetaling en met de gemeente over uitstel van de OZB.”

Ook belangrijk: een luisterend oor
Voor bedrijven bood de Coronadesk advieslijntjes naar onder andere accountants en de lokale bank. Kortom, de klantvriendelijke optelsom van informeren, adviseren en verwijzen. Uiteraard bood de Coronadesk ook een luisterend oor voor ondernemers die last hadden van de mentale druk door corona. Frits: “Van onder andere de Fipronil-crisis hadden we geleerd dat ondernemers die mentale support soms goed kunnen gebruiken. Maar daar maakten in de coronacrisis relatief weinig ondernemers gebruik van. Ondernemers proberen toch vaak eerst alle tegenslag zelf te verwerken, merkten we.” Communicatief sloeg de Coronadesk een slag door vooral aan het begin van de crisis in een hoge frequentie ondernemers bij te praten via onder andere een digitale nieuwsbrief. “Overwogen is om een gezamenlijk bureau op te richten waar ondernemers met personeelstekorten zich konden kunnen melden voor een match met ondernemers die juist personeel 'over' hadden. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. Ondernemers hielpen elkaar uit de brand door onderling medewerkers uit te wisselen.”

Verschillende impact op ondernemers
Ies en Frits zagen wel verschillen tussen het effect van corona op bedrijven. Frits: “De industriële bedrijven in onze gemeente hadden er betrekkelijk weinig last van. De bestellingen bleven komen, ook uit het buitenland. Wel zagen we logistieke problemen bij de toeleveranciers van deze bedrijven. Dat leverde weliswaar her en der vertraging op, maar uiteindelijk draaide deze sector door. Ook de bouwmarkten hebben maximaal gescoord.” Ies: “De echte problemen zitten uiteraard bij de winkeliers, de horeca en de recreatieve sector. Gelukkig vinden die sectoren door het luwen van de corona-maatregelen inmiddels weer de weg omhoog.”