BARBEVELD - Studenten, young professionals, zzp'ers, start-ups en Barneveldse bedrijven kunnen per september in het hart van Barneveld samenwerken aan stages, afstudeeropdrachten, innovatieve projecten en nieuwe businessmodellen.
Rabobank Gelderse Vallei stelt daarvoor de tweede verdieping van haar bankkantoor beschikbaar. Daarmee gaat een grote wens in vervulling van Stichting Barneveld Tomorrow.

Volgende stap
"In de afgelopen maanden hebben we met Barneveld Tomorrow een stevig fundament gelegd. We hebben goede relaties opgebouwd met hogescholen en universiteiten, onderzoek gedaan naar wat hoogopgeleide jongeren uit Barneveld belangrijk vinden in hun eerste baan en breed uitgedragen dat je als student of slimme, jonge professional niet naar de grote stad hoeft voor een uitdagende stage, afstudeeropdracht of baan. Nu zetten we een volgende stap met een fysieke plek waar we al die partijen samenbrengen", zegt Joop van Veelen namens Barneveld Tomorrow.

Ecosysteem
In grote steden en plaatsen met een universiteit zie je al veel van zulk soort hubs, weet directeur Marcel Wijnen van Rabobank Gelderse Vallei. "Barneveld is ontzettend dynamisch, wij denken dat er hier ook behoefte is aan zo'n plek waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken en kennisdelen. Een creatief ecosysteem waarin je elkaar stimuleert en elkaars kennis en kracht benut om te innoveren. Daar willen we als bank graag een bijdrage aan leveren. "
Studenten en start-ups kunnen daarbij terugvallen op de financiele kennis, het netwerk en de faciliteiten van Rabobank Gelderse Vallei. "Wij kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het schrijven van een businessplan, we geven minimasters voor startende ondernemers, we hebben regelmatig avonden met sprekers die waardevolle kennis over ondernemerschap overdragen", zegt Wijnen.
Daar komt bij dat je als start-up of scale-up uiteindelijk ook vaak financiering nodig hebt. Ook daarin kan Rabobank Gelderse Vallei een rol spelen via een traditionele bancaire financiering, nieuwe financieringsvormen of een combinatie daarvan. Wijnen: "We hebben met Money Meets Ideas bijvoorbeeld een informal investing platform dat ondernemers helpt om risicodragend kapitaal en expertise te vinden."

Talent behouden voor Barneveld
Barneveld Tomorrow is een initiatief van Barneveldse ondernemers om hoogopgeleide jongeren te behouden voor het lokale bedrijfsleven. Nu gebeurt het nog vaak dat jongeren voor hun hbo- of wo-opleiding elders gaan studeren en daar blijven hangen. Barneveld Tomorrow laat deze groep zien dat er ook hier in de regio veel innovatieve bedrijven actief zijn die op zoek zijn naar talent. Ook ondersteunt Barneveld Tomorrow bij matchmaking tussen high-potentials en Barneveldse bedrijven. Uit recent onderzoek in opdracht van Barneveld Tomorrow blijkt dat 80 procent van de hoogopgeleide Barneveldse jongeren graag wil werken in hun eigen plaats. Ook start-ups kunnen op ondersteuning rekenen van de stichting, bijvoorbeeld op het gebied van financiering, businessdevelopment, coaching, marketing of huisvesting.

barneveldtomorrow.nl