Wanneer je bedrijf groeit en je als ondernemer steeds meer taken delegeert, neemt vaak de behoefte aan managementinformatie toe. Hoe pak je dat aan? En welke informatie heb je nodig? Daar neem ik je graag in mee.

Als ik ondernemers vraag waar ze hun onderneming op sturen, hoor ik vaak 'op gevoel'. Dat is niet verkeerd. Ondernemers voelen vaak haarfijn aan hoe hun bedrijf ervoor staat en welke kant het op gaat. Maar naarmate je bedrijf groeit, komt er op enig moment een onzekere factor in dat 'onderbuikgevoel' of 'fingerspitzengefuhl'. Dan is er toch een behoefte om dat gevoel te toetsen aan de werkelijkheid.

Meer op afstand
Vaak komt dit doordat de ondernemer door groei op meer afstand komt te staan van de dagelijkse gang van zaken. Zeker als je een dusdanige grootte hebt dat belangrijke verantwoordelijkheden (sales, financiën) zijn gedelegeerd. Je ziet niet meer elke transactie langskomen en dat was nu juist altijd belangrijk om met gevoel de juiste sturing te geven. Gelukkig kan je dat gevoel weer terugkrijgen met de juiste managementinformatie. Real-time informatie over belangrijke ontwikkelingen en KPI’s.

Hoe zet je managementinformatie op?
• Keep it simple!; begin niet met grootse dashboards en veel informatie maar beperk je tot de kern.
• Stel jezelf de vraag: Als ik drie weken met vakantie ben en ik kom terug, naar welke 5 zaken kijk ik dan om erachter te komen hoe het in die periode is gegaan. Deze 5 zaken zijn je belangrijkste KPI’s.
• Zorg dat de informatie tijdig is: niets is zo vervelend als informatie achteraf.
• Bespreek de informatie met de juiste sparringpartner. Iemand die de relatie (uit) kan leggen tussen jouw ‘gevoel’ en de cijfers.

Meer comfort en vertrouwen
Mijn ervaring is dat bij ondernemers, ondanks alles, het gevoel een grote waarde blijft houden bij het nemen van belangrijke beslissingen of de sturing van hun onderneming. Maar dit met meer comfort en vertrouwen doen met juiste en tijdige managementinformatie. Wil jij eens met mij sparren over dit onderwerp? Ik kom er graag voor bij je langs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Heijns, consultant bij Visser&Visser, via jdheijns@visser-visser.nl.

www.visser-visser.nl